Record nummer 1881472
Titel Kaders voor het GGOR in de provincie Utrecht : gewenst grond- en oppervlaktewater regime: heldere keuzes voor duurzaam waterbeheer
toon extra info.
[tekst: provincie Utrecht]
Auteur(s) Provincie Utrecht, Utrecht
Uitgever [Utrecht] : Provincie Utrecht
Jaar van uitgave 2006
Pagina's 70 p
Annotatie(s) Vastgesteld door gedeputeerde staten van Utrecht op 11 april 2006
Online full text
Trefwoorden (cab) waterbeheer / grondwaterstand / grondwater / oppervlaktewater / watersystemen / waterkwaliteit / verdroging (milieu) / utrecht / waterstand
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het rapport bestaat uit 3 delen: • Deel A: Bestuurlijke samenvatting. Dit onderdeel begint met een korte beschrijving van GGOR. Vervolgens worden in beknopte vorm de procesafspraken, uitgangspunten en verantwoordelijkheden voor het opstellen van het GGOR beschreven (=kaders GGOR). De samenvatting is bedoeld voor bestuurders en degenen die snel een overzicht willen krijgen van de aanpak van GGOR in de provincie Utrecht. Onderdelen B en C beschrijven dezelfde onderwerpen als onderdeel A, maar bieden uitgebreidere toelichtingen. Deze zijn bedoeld als leidraad voor de ambtelijke organisaties betrokken bij het opstellen en toetsen van het GGOR. • Deel B: Introductie tot GGOR. Dit deel is niet specifiek voor de Provincie Utrecht maar geeft een algemeen geldende uitleg aan het begrip GGOR. Kennis van onderdeel B is nodig voor een goed begrip van onderdeel C. • Deel C: Provinciale kaders en toelichting. In dit onderdeel beschrijven Gedeputeerde Staten van Utrecht specifieke kaders, richtlijnen en handreikingen voor de uitwerking van het GGOR door de waterschappen in de provincie. Verder wordt aangegeven welke doorwerking het gewenst regime heeft bij de uitvoering van taken in het waterbeheer
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.