Record nummer 1913945
Titel artikel Verkeersleefbaarheid: voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip
Auteur(s) Simons, M.J.A. ; Olsthoorn, J.G. ; Jaarsma, C.F.
Tijdschrifttitel Verkeerskundige werkdagen...
Titel van reeks Publikatie C.R.O.W. / Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ([No. 73]-)
Deel(Jaar)Nummer (2009)
Online full text
Trefwoorden (cab) plattelandswegen / verkeersveiligheid / verkeer / ongevallen
Rubrieken Infrastructurele plannen
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Het begrip verkeersleefbaarheid bestaat uit onderdelen die in allerlei combinaties en in verschillende gradaties voor kunnen komen en die door verschillende mensen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Die leefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve elementen. Knelpunten kunnen spelen binnen en buiten de bebouwde kom. De problemen kunnen lokaal zijn, maar ook regionaal. Maar bovenal is verkeersleefbaarheid een verzamel-begrip, waarbij het van de situatie afhangt welke elementen een rol spelen. Deze bijdrage voorziet allereerst in een verkenning van dit verzamelbegrip. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (Leek-Roden, Erp en Brummen) wordt inzichtelijk gemaakt wat zoal onder verkeersleefbaarheid verstaan kan worden. Daarbij worden vier elementen van verkeersleefbaarheid benoemd en uitgewerkt: verkeersdruk, oversteekbaarheid voor mens en dier, sluipverkeer en barrièrewerking. Daarna wordt uitgewerkt waarom een betere uitwerking van verkeersleefbaarheid in beleid moet worden nagestreefd. Het agenderen van verkeersleefbaarheid in beleid moet ertoe leiden dat de spanning tussen burgers en overheid in verkeersleefbaarheidskwesties kleiner wordt.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.