Record nummer 1916646
Titel Nederland in de wereld, de wereld in Nederland : werkprogramma WRR 2008-2010
toon extra info.
[tekst: WRR ; interviews Marcel ten Hooven ; fotogr.: Ewout Fotografie ... et al]
Auteur(s) Hooven, Marcel ten ; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uitgever Den Haag : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR
Jaar van uitgave 2008
Pagina's 92 p ill
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) werkplannen / adviescommissies / globalisering / innovaties / technologie / nederland / verhoudingen tussen bevolking en staat
Rubrieken Nederlands overheidsbeleid
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het werkprogramma van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor de jaren 2008-2011 staat in het teken van drie brede maatschappelijke ontwikkelingen: -Mondialisering -Technologische innovaties -Veranderingen in de verhoudingen tussen burgers, samenleving en politiek Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op het functioneren van overheden, markten en burgers. Ze klinken daarom door in alle onderwerpen die de wrr voor de komende jaren heeft geagendeerd voor advies aan de regering. Ook de positie, taak en rolopvatting van de WRR zelf worden door deze ontwikkelingen beïnvloed. De mondialisering van het wetenschappelijke bedrijf vereist immers dat de raad goed is ingebed in een internationaal netwerk van denktanks en academisch onderzoek. Technologische innovaties stellen vervolgens hoge eisen aan de samenwerking in onderzoeksprojecten én bieden daarvoor nieuwe mogelijkheden. De veranderende verhouding tussen burger en politiek, ten slotte, vraagt om een wrr die niet alleen adviezen geeft aan de regering, maar die bewust een rol probeert te spelen in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. De WRR heeft de opdracht om nieuwe beleidsvraagstukken tijdig te signaleren en ideeën aan te dragen voor een adequaat regeringsbeleid. Daarbij is de raad vrij in de keuze van de thema’s die hij wil behandelen en van de invalshoeken die hij daarbij volgt. Het spreekt echter vanzelf dat het om reële maatschappelijke problemen moet gaan die zich lenen voor beïnvloeding door overheidsbeleid. Evenzeer ligt het voor de hand dat de raad bij de vaststelling van zijn programma oog heeft voor de brede context van maatschappelijke veranderingen waarbinnen deze thema’s zich aandienen. Mondialisering, technologische ontwikkelingen en de gewijzigde verhoudingen tussen burgers, samenleving en politiek, hebben gemeen dat ze vraagstukken oproepen die niet door een enkele autoriteit overzien of beïnvloed kunnen worden. Elk afzonderlijk zijn de veranderingen dan ook te breed om als thema voor een advies te kunnen dienen. In elk project echter dat de wrr onder handen heeft, blijken een of meer van deze ontwikkelingen als voedingsbodem duidelijk aanwezig te zijn. De volgende projecten zullen in de periode 2008 - 2010 gestart en/of afgerond worden: Beleid, informatie en technologie; Keuze, gedrag en beleid; Markt, staat en samenleving; Nederland in de wereld; Ontwikkelingssamenwerking in tijden van globalisering; Praktijken toekomstverkenning; Religie en het publiek domein II; Schooluitval; Toekomst openbaar bestuur; Onzekere veiligheid; Vertrouwen in de burger.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.