Record nummer 1926704
Titel Innovatief van nature? : impact van kennis uit de biologische sector
toon extra info.
Rosemarie Slobbe, Marleen Onwezen
Auteur(s) Slobbe, R. ; Onwezen, M.
Uitgever Wageningen : LEI Wageningen UR
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 105 p ill
Titel van reeks Rapport / LEI (Werkveld, Sectoren en bedrijven , ; 2009-087)
Annotatie(s) Projectcode 7249. - Project BO-04-013, 'Verbinding biologische en gangbare landbouw: versterken innovatiekracht, kennisontwikkeling- en uitwisseling'. - Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het LNV-programma Beleidsondersteunend Onderzoek; Thema: Biologische landbouw, cluster: Beleidsimplementatie nota biologische landbouw
ISBN 9789086153848
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) biologische landbouw / akkerbouw / innovaties / ondernemerschap / vollegrondsgroenten / kennisoverdracht
Rubrieken Ecologische landbouw / Kennisuitwisseling
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport bevat een verkenning naar de innovatieve kracht van de biologische sector en de relatie met ondernemerschap. Ook is een beschrijving opgenomen van de beelden die biologische en gangbare ondernemers over en weer van elkaar hebben en in hoeverre deze beelden van invloed zijn op de onderlinge kennisuitwisseling en wederzijds gebruik van elkaars innovaties. Gezien de beperkte omvang van het onderzoek is gekozen voor de sector akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt
Toelichting (Engels) This report explores the innovative capacity of the organic sector and the relationship with farming. It also describes the impressions which organic and conventional farmers have about each other and the extent to which these impressions affect mutual knowledge exchange and use of each other's innovations. In view of the limited extent of the research, the report focuses on arable/ open air vegetable cultivation
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.