Record nummer 1932485
Titel Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : van wet naar werkelijkheid
toon extra info.
Provincie Gelderland, Provincie Utrecht
Auteur(s) Provincie Gelderland, Arnhem, Provincie Utrecht, Utrecht
Uitgever Arnhem [etc.] : Provincie Gelderland [etc.]
Jaar van uitgave 2005
Pagina's [167] p ill
Annotatie(s) Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 13 december 2004 en 10 januari 2005. - Vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland op 22 december 2004 en 26 januari 2005
Online full text
Trefwoorden (cab) regionale planning / landschap / landgoederen / landbouw / reconstructie / habitatverbindingszones / gelderse vallei / gelderland / utrecht / natuurbeheer
Rubrieken Landgebruiksplanning / Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het reconstructieplan moet de problemen die zich voordoen in het landelijk gebied (de 'gestapelde' problematiek) in de concentratiegebieden integraal aanpakken en moet een goede ruimtelijke structuur bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu en infrastructuur. Daarnaast moet de reconstructie het woon-, werk- en leefklimaat en de economische structuur verbeteren. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt gerealiseerd, natuurgebieden worden vergroot en ontsnipperd door aanleg van ecopassages. Er worden maatregelen genomen om populaties van bedreigde en beschermde soorten in stand te houden. De verdroging van natuurgebieden wordt teruggedrongen. Een robuuste ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug wordt aangelegd en de juiste milieuomstandigheden voor kwetsbare natuur worden gecreƫerd. Voor de meest waardevolle en tevens de meest kwetsbare natuur in het gebied, de natte schrale heide en graslanden, de gebieden met bijzondere water- en natuurkwaliteiten (water- en natuurparels) en stroomgebieden van ecologisch waardevolle wateren, worden aanvullende milieumaatregelen getroffen. Particuliere initiatieven als nieuwe landgoederen en rood voor groenconstructies worden bevorderd om bij te dragen aan meer natuur.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.