Record nummer 1939687
Titel Jaarverslag bodemsanering over ... : een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering
Auteur(s) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
Jaren/afleveringen 2004-
Uitgever Bilthoven : RIVM
Jaar van uitgave [2005]-
Annotatie(s) 2009 o.d.t.: Jaarverslag monitoring bodemsanering
lbl-holding
lbl-bibliotheek lbl-aanwezig
WWW (2004)-(2009)
Online full text
Trefwoorden (cab) bodemsanering / monitoring / provincies / gemeenten / overheidsbeleid
Rubrieken Bodemverontreiniging
Publicatie type Jaarverslag, serie
Taal Nederlands
Toelichting Op vrijdag 10 juli 2009 stond de ondertekening van het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ centraal. Het hoofddoel van het convenant is de transitie van een sectoraal bodembeleid naar een integraal bodemontwikkelingsbeleid. In het convenant is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen de regie nemen bij de aanpak van verontreinigde locaties en grootschalige grondwaterverontreinigingen en bij de ruimtelijke ontwikkeling van de ondergrond. Het Rijk is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste voorwaarden op financieel en juridisch gebied. Een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken heeft betrekking op de aanpak van spoedlocaties (dit zijn locaties waar de bodemverontreiniging bij het huidige gebruik leidt tot risico’s). De provincies en gemeenten hebben in 2009 wederom een grote inspanning geleverd in het identificeren van de spoedlocaties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.