Record nummer 1939978
Titel Briefadvies over Vitamine K-suppletie bij zuigelingen
toon extra info.
Gezondheidsraad
Auteur(s) Gezondheidsraad, Den Haag
Uitgever Den Haag : Gezondheidsraad
Jaar van uitgave 2010
Pagina's 25 p
Online full text
Trefwoorden (cab) vitamine k / borstvoeding / zuigelingenvoedsel / flesvoeding / zuigelingen / vitaminetoevoegingen / voeding en gezondheid
Rubrieken Volksgezondheid / Humane voeding en gezondheid
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Er zijn aan­wij­zin­gen dat de huidige vi­ta­mi­ne K-​sup­ple­tie een spe­ci­fie­ke groep zui­ge­lin­gen on­vol­doen­de be­schermt, na­me­lijk borst­ge­voe­de zui­ge­lin­gen met een ge­stoor­de vet­op­na­me; jaar­lijks krijgen on­ge­veer vijf van deze zui­ge­lin­gen ern­sti­ge bloe­din­gen. De mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Ge­zond­heids­raad om advies ge­vraagd over de ge­zond­heids­ef­fec­ten van een nieuw sup­ple­tie­be­leid. Volgens de raad is het wen­se­lijk de vi­ta­mi­ne K-​do­se­ring voor alle borst­ge­voe­de zui­ge­lin­gen te ver­ho­gen van 25 naar 150 mi­cro­gram per dag vanaf week 1 (dag 8) tot 3 maanden na de ge­boor­te.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.