Record nummer 1992767
Titel Resultaten onderzoek bolblad chrysant : 2011-2012
toon extra info.
Ruud Maaswinkel ... [et al.]
Auteur(s) Maaswinkel, R. ; Leeuwen, F. van ; Ieperen, W. van ; Gelder, O. de
Uitgever Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw
Jaar van uitgave cop. 2012
Pagina's 30 p ill
Annotatie(s) Rapport GTB-1163. - Projectnr.: 3242129400. - PT nr.: 14505. - Op omslag tevens: Productschap Tuinbouw
Online full text
Trefwoorden (cab) snijbloemen / chrysanthemum / aanvullend licht / verrood licht / belichting / glastuinbouw / proeven
Rubrieken Snijbloemen / Teelt, cultuurmethoden
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Referaat In Bleiswijk is, onderzoek gedaan naar het effect van aanvullende belichting met verrood lampen op het eind van de dagperiode (15.30 - 16.00 uur) en bij het begin van de nachtperiode (16.00 - 16.30 uur) op bolblad bij chrysant. Er zijn pluischrysanten geteeld. Rassen: Anastasia lilac en Anastasia wit. Daarnaast is op een praktijkbedrijf in De Lier en in één teelt in Bleiswijk oriënterend onderzoek gedaan naar het effect van aanvullend belichten met verrood belichting, gedurende laatste 4 teeltweken, tijdens de dagperiode (04.00 - 16.00 uur). Op beide locaties is belicht met Retrofit lamp (Lemnis Lighting). In alle teelten is weinig bolblad voorgekomen. Wel is een zekere tendens geconstateerd, dat de mate waarin bolblad voorkomt wat groter is, indien vlak na de dagperiode met verrood wordt belicht. Het blijkt, dat belichten met verrood geen positief effect geeft op het takgewicht. Het blijkt, dat door met verrood bij begin van de nachtperiode te belichten het aantal zijscheuten en gewicht van de zijscheuten afneemt, de taklengte langer, de reactietijd korter en percentage droge stof hoger wordt. Er zijn geen verschillen in gewasontwikkeling geconstateerd indien tijdens de dagperiode wordt belicht. Dit onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw.
Toelichting (Engels) Abstract In Bleiswijk, researched is done on the effect of supplemental lighting with lamps (700-800 nanometer) just at the end of the day period (15.30 - 16.00) and at the beginning of the night period (16.00 - 16.30) on spherical leaves of chrysanthemum. There are single flower chrysanthemums grown. Varieties: Anastasia Anastasia lilac and Anastasia white. In addition, on a practice company in the village of De Lier and in one cultivation in Bleiswijk research is done on the effect of supplemental lighting, during last 4 cultivation weeks with Retrofit lamps (700-800 nanometer, Lemnis Lighting), during the day period (04.00 - 16.00). In all crops is little spherical leaves occurred. However, it is noted that the extent to which a certain trend, spherical leaves prevents greater, if right after the day period is lit with lamps (700-800 nanometer). It turns out, that gives no positive effect on the lamps (700-800 nanometer) underexpose by the weight of the stems. It turns out, that by exposing the beginning of the night period with after the lamps (700-800 nanometer) number of side shoots and weight of the side shoots decreases, the percentage the length of the stems are longer, the reaction time shorter and dry matter of the plants is higher. There are no differences in crop development found if during the day period is lighted. This research is financed by Productschap Tuinbouw. © 2012 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeksinstituut
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.