Record nummer 2012710
Titel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (uitzondering voor kleine en tussenhandelaren, vrijwillige registratie biokerosine en voorkomen dubbel voordeel biogas)
Uitgever Den Haag : Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 14 p
Titel van reeks Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (608)
Online full text
Trefwoorden (cab) wetgeving / biobrandstoffen / biobased economy / hernieuwbare energie / nederland
Rubrieken Bio-energie
Publicatie type Wetstekst
Taal Nederlands
Toelichting Dit besluit regelt dat brandstofleveranciers die slechts een geringe hoeveelheid brandstoffen uitslaan en bedrijven die slechts als tussenschakel optreden worden vrijgesteld van de verplichtingen van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Het besluit regelt voorts de mogelijkheid van opt-in voor biokerosine; de leveranciers van biokerosine kunnen kiezen voor vrijwillige registratie. De regeling is gelijk aan de al bestaande opt-in voor biogas en hernieuwbare elektriciteit. Ook de levering van biodiesel aan de binnenvaart kunnen voortaan meetellen voor de jaarverplichting. Tot slot regelt het besluit dat biogas waarvoor SDE+-subsidie is verleend niet mag meetellen voor het Besluit hernieuwbare energie vervoer. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.