Record nummer 2166439
Titel Gedragscode eerlijke handelspraktijken : quick-scanevaluatie
toon extra info.
C. Martijn van der Heide, Coen P.A. van Wagenberg en Lucas O. Judge
Auteur(s) Heide, C. Martijn van der ; Wagenberg, Coen P. A. van ; Judge, Lucas O..
Uitgever Wageningen : LEI Wageningen UR
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 27 pages) illustrations
Titel van reeks LEI report (2016-022)
Annotatie(s) Project code BO-20-019-037-LEI
ISBN 9789462577299; 9462577293
Online full text
Trefwoorden (cab) agro-industriƫle sector / landbouwindustrie / voedsel / mode / textiel / schoeisel / fair trade / gedragscode
Rubrieken Internationale handel
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Om eerlijke handelspraktijken te bevorderen, is er in de agrofoodsector en in de sector mode, textiel en schoeisel gewerkt aan het opstellen en implementeren van een gedragscode met mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Daartoe is er binnen de twee sectoren door een stuurgroep een pilot opgestart. Gedurende de looptijd van deze pilots (2 jaar) hebben de twee stuurgroepen geen klachten ontvangen over oneerlijke handelspraktijken. Beide stuurgroepen benadrukken dat naar hun idee de gedragscode een louterende werking heeft. De algemene perceptie is namelijk dat de gedragscode bedrijven bewuster heeft gemaakt van (on)eerlijke handelspraktijken. De stuurgroep van de agrofoodsector staat, hoewel niet unaniem, welwillend tegenover een vervolg van de pilot, in tegenstelling tot de stuurgroep van de sector mode, textiel en schoeisel. Laatstgenoemde stuurgroep is voorstander van het in de ijskast zetten van de huidige pilot en op afroep beschikbaar stellen bij advies van de brancheorganisaties. Beide stuurgroepen zijn geen voorstander van extra wet- en regelgeving op dit terrein.
Toelichting (Engels) The agrofood sector, and the fashion, textiles and footwear sector have been working towards the drafting and implementation of a code of conduct with possibilities for dispute resolution in order to promote fair trade practices. Steering groups from within each of these two sectors started a pilot in order to achieve this. For the 2 years that these pilots were running, the two steering groups did not receive any complaints about unfair trade practices. Both steering groups emphasised that they determined that a code of conduct does have an edifying effect. The general perception is that the code of conduct made businesses more aware of fair trade and unfair trade practices. The steering group from the agrofood sector, although not unanimously, is sympathetic towards a continuation of the pilot which is in contrast with the steering group from the fashion, textile and footwear sector. This steering group supports putting the current pilot on hold and to make it available on demand if the branch organisations advise its usage. Both steering groups do not support extra legislation in this area.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.