Record nummer 2200598
Titel Protocol Vegetatiekartering 2.5
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 12 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het doel van een vegetatiekartering bepaalt de eisen die aan het product worden gesteld, inclusief de schaal en het detailniveau van de ruimtelijke gegevens (kaartvlakken) en de thematische gegevens (vegetatietypen). Vegetatiekaarten worden al meerdere decennia gemaakt voor het evalueren van ontwikkelingen in een terrein, ten behoeve van het daar gevoerde beheer. Meer recent worden vegetatiekarteringen mede gebruikt ten behoeve van het ruimtelijk weergeven, en eventueel monitoren, van de voorkomens en kwaliteit van SNL-beheertypen en N2000- habitattypen. Bedacht moet worden dat zowel SNL als N2000 regelingen zijn die beogen natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren (Van de Beek et al. 2014). Om de ontwikkelingen in kwaliteit van dergelijke beleidstypen te evalueren is meer gedetailleerde informatie nodig dan alleen het voorkomen van SNL-typen of habitattypen. Vegetatiekarteringen voorzien hierin, en kunnen voor beheerdoeleinden en daarnaast voor beide beleidsdoelen gebruikt worden. Het hier beschreven protocol formuleert een aantal basisvereisten die gesteld moeten worden aan vegetatiekaarten, die voor verschillende beheertoepassingen kunnen worden gemaakt, maar ook voor SNL-beleid of N2000-beleid worden gebruikt. Voor beheertoepassingen, zoals het in beeld brengen van effecten van ver-thema’s (verdroging, verzuring, etc.) en het monitoren van ingrepen, kunnen in specifieke gevallen aanvullende eisen van toepassing zijn, en is het protocol mogelijk niet altijd toereikend.1 Verder geldt de volgende afgrenzing. De vertaling van vegetatiekaarten naar kaarten van habitattypen en/of beheertypen, en de vereisten die daarbij spelen, zijn geen onderdeel van dit protocol (zie voetnoot 8 en Bijlage I). Ook de eisen ten aanzien van het karteren van watervegetatie worden niet volledig weergegeven in dit protocol; daarbij worden (deels) andere methoden gebruikt, zoals een steekproefsgewijze bemonstering, waarvoor andere eisen van toepassing zijn. Het protocol zal voor een deel ook niet van toepassing zijn voor karteringen van landschaps-ecologische eenheden grover dan vegetatie (landschappen, ecotopen), maar in veel gevallen zijn dergelijke kaarten dan ook niet geschikt gebleken voor vertaling naar kaarten met habitattypen en/of beheertypen. Een verdere toelichting op de achtergrond van het protocol is voorhanden op www.portaalnatuurenlandschap.nl.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.