Record nummer 2200933
Titel BOFEK2012 versie 2 : Status A
toon extra info.
J.H.M. Wösten, F. de Vries & J.G. Wesseling
Auteur(s) Wösten, J.H.M. ; Vries, F. de ; Wesseling, J.G.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 93 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 86)
Annotatie(s) Project WOT-04-011-032
Online full text
Trefwoorden (cab) bodemfysica / bodemwaterretentie / bodemtypen / classificatiesystemen
Rubrieken Bodemfysica
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijnwaterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voordeze eenheden functionele kenmerken berekend. Op grond van verwantschap in functionele kenmerken zijnde 315 bodemeenheden geclusterd in 72 bodemfysische eenheden en afgebeeld in de nieuweBOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK2012). Om bij modelberekeningen van water- en stoffentransport inde bodem deze gegevens te kunnen gebruiken, is een dataset samengesteld met informatie over (i) het GISbestand,met de geografische verbreiding van de BOFEK-eenheden in Nederland, en (ii) over profielschetsenmet de laagopbouw van het bodemprofiel tot 1,20 m-mv. en de daaraan gerelateerde bodemfysischekenmerken. Voor de toekenning van Status A aan het BOFEK-bestand zijn een aantal onderwerpen naderonderzocht zoals gebruikte clusteringmethode, validatie van en controle op uitgevoerde berekeningen,controle op de omzetting van de bodemkaart naar BOFEK-kaart en toevoeging van meta-informatie---Water retention and hydraulic conductivity properties from the Staring series have been attributed to the315 soil typological units of the Soil Map of the Netherlands, scale 1: 50,000, and functional characteristicsfor these units were calculated using a model. Based on commonalities between these functionalcharacteristics, the 315 soil typological units have been clustered to form 72 soil physics units, which makeup the new soil physics units map ‘BOdemFysische EenhedenKaart’ (BOFEK2012). To make these dataavailable for use in models to calculate water and nutrient transport in soils, a dataset has been compiledcontaining information on (i) the GIS database, with the geographical distribution of the BOFEK units in theNetherlands, and (ii) profile diagrams showing the soil layers to a depth of 1.2 metres below ground level,together with the relevant soil physical properties. For the award of A Status to the BOFEK database anumber of aspects of the mapping methodology were reviewed, including the clustering method used, thevalidation and verification of the calculations made, the verification of the conversion from the soil map tothe soil physics units map, and the addition of meta information.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.