Record nummer 2202325
Titel Van heidebebossing naar heidelandschap : onderzoek naar herstel van de Noordelijke Manderheide (Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek)
toon extra info.
R.J. Bijlsma, K. Bevaart, W.H.J.M. Geraedts & R.W. de Waal
Auteur(s) Bijlsma, R.J. ; Bevaart, K. ; Geraedts, W.H.K.M. ; Waal, R.W. de
Uitgever Wageningen : Wageningen Environmental Research
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 51 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Environmental Research rapport (ISSN 1566-7197 ; 2759)
Annotatie(s) Project number BO-11-019.01-017
Online full text
Trefwoorden (cab) heidegebieden / bebossing / landschap / ecologisch herstel / twente
Rubrieken Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Manderheide in Noordoost-Twente is onderdeel van het Natura 2000-gebied Springendal – Dal van de Mosbeek. Dit rapport presenteert een plan voor het herstel van de Manderheide in het kader van het Programma Aanpak Stikstof, met name gericht op habitattype Droge heiden (H4030) in de context van een goed functionerend heidelandschap. Als uitgangspunten gelden: 1) herstel op landschapsschaal door koppeling van voedselarme en voedselrijkere terreindelen, 2) ontsnippering van leefgebieden, 3) inpassing van cultuurhistorische elementen en 3) vorming van een robuust en beheerbaar heideareaal. Deze punten worden nader uitgewerkt tot zes randvoorwaarden: reserveren van bufferzones, instellen van integrale begrazing, plaatselijk ontwikkelen van eikenbos, betrekken van cultuurhistorische waarden, omvormen van bos naar heide op relatief rijke bodem en ontsnipperen van oude en nieuwe heide, inclusief extensieve akkers, tot een open heidelandschap. De beschouwde oppervlakte is ca. 220 ha, waarvan ca. 75 ha volgens plan zou moeten worden omgevormd. Hierdoor ontstaat ca. 145 ha aaneengesloten heidelandschap.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.