Record nummer 2202369
Titel artikel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 februari 2017, nr. WJZ/17023701, houdende invoering van de verplichting tot betaling van een geldsom (Regeling fosfaatreductieplan 2017)
Auteur(s) Dam, M.H.P. van
Tijdschrifttitel Staatscourant : Nederlandse staatscourant, officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
Deel(Jaar)Nummer (2017)9915
Paginering 1 - 15
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Bij brieven van 18 november 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34 532 nr. 45), 30 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 34 532 nr. 98) en 3 februari 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 33 037 nr. 189) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken (hierna: de Staatssecretaris) de Tweede Kamer der Staten- Generaal geïnformeerd over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. Het maatregelenpak-ket fosfaatreductie 2017 heeft tot doel de fosfaatproductie in Nederland voor het einde van 2017 terug te brengen tot het niveau dat als voorwaarde is verbonden aan de derogatiebeschikking Nitraatricht-lijn.Het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 bestaat uit drie maatregelen. Met de onderhavige Regeling fosfaatreductieplan 2017 (hierna: de regeling) wordt uitvoering gegeven aan de maatregel ‘fosfaatreductie’ uit het maatregelenpakket. Deze regeling stimuleert (met name) bedrijven die koemelk produceren, bestemd voor consumptie of verwerking, het aantal stuks rundvee terug te brengen, zodat een reductie van 4 miljoen kilogram fosfaatproductie in 2017 wordt behaald.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.