Record nummer 2203963
Titel Voortgangsrapportage Fairfok maart 2016
Uitgever [S.l.] : Raad van Beheer
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 13 p
Online full text
Trefwoorden (cab) dierenwelzijn / gezelschapsdieren / honden / diergezondheid / diergedrag / dierveredeling
Rubrieken Gezondheid en welzijn van dieren
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op 27 november 2014 is het projectplan Fairfok aan staatsecretaris Dijksma aangeboden. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (hierna: EZ) heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (hierna: Raad van Beheer) de voortrekkersrol vervuld voor Fairfok en is het plan met medeverantwoordelijkheid van de afzenders van deze voortgangsrapportage opgesteld. Fairfok heeft als ambitie dat per 2018 de hondenfokkerij een diervriendelijke en verantwoorde sector is en als zodanig ook bekend staat. Om dit te realiseren is in het plan Fairfok een breed pakket aan maatregelen beschreven met verantwoordelijkheid voor de verschillende betrokken partijen. Eind november 2015 zijn de betrokken partijen bijeen geweest en is met elkaar gedeeld wat na één jaar Fairfok bereikt is. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toezegging om jaarlijks, beginnend in het najaar 2015, een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de in het projectplan genoemde maatregelen. De betrokkenen van Fairfok constateren dat binnen de hondenfokkerij de eerste stappen gezet zijn in het transitieproces op weg naar een gezonde en sociale hond. Ze zijn zich er van bewust dat er nog steeds excessen zijn die niet passen bij de gewenste toekomstige situatie en dat de realisatie van de ambities een complexe weg om te gaan is. Er wordt bevestigd dat alle betrokkenen voor een transitieproces staan en in gezamenlijkheid en met toenemende focus op weg moeten gaan naar een gezonde en sociale hond. Dit uit zich erin dat in 2015 veel tijd en energie is gestoken in het verkrijgen van breed commitment bij de achterban zoals van de Raad van Beheer of van de KNMvD. Dit commitment is van groot belang gezien het aanhoudende wantrouwen van de puppy-koper in de gezondheid van de rashond. De goedwillende rashondenfokkers zijn op dit moment nog onvoldoende zichtbaar bij de consument. De consument kan het kaf nog niet van het koren scheiden, waardoor de markt hier haar werk nog niet kan doen. Er zijn in 2015 eerste belangrijke stappen gezet, zowel ten aanzien van het realiseren van de ambities die voor 2015 gepland stonden als vooral ook ten aanzien van de gemeenschappelijkheid waarmee alle betrokkenen met ambitie en trots aan de slag zijn gegaan.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.