Record nummer 2204024
Titel Schone lucht : groen en luchtkwaliteit in de stad
toon extra info.
Sander Teeuwisse, Lara Haxe, Annemarie van Alphen, Mark Hendriks
Auteur(s) Teeuwisse, S. ; Haxe, L. ; Alphen, A. van ; Hendriks, M.
Uitgever Tilburg : Gemeente Tilburg
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 56 p
Online full text
Trefwoorden (cab) openbaar groen / stedelijke gebieden / groenbeheer / luchtkwaliteit / temperatuur / participatie / gezondheidsindicatoren / biodiversiteit / volksgezondheid / klimaat
Rubrieken Stadsontwikkeling / Botanie (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Luchtkwaliteit is een hot topic in Vlaanderen en Nederland. We wonen en werken immers in een dichtbevolkte regio met veel verkeer, industrie en landbouw. De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van deze bronnen zorgt dat sommige Europese luchtkwaliteitsnormen op sommige plaatsen nog worden overschreden. Een verbetering van de luchtkwaliteit blijft dus nodig. We kunnen de uitstoot verder terugdringen door het handhaven van strengere emissienormen, het gebruik van schonere brandstoffen en het streven naar een lager energieverbruik. Daarnaast kunnen we gebruik maken van lokale ruimtelijke maatregelen die zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en de blootstelling van de bevolking aan verontreinigende stoffen beperken. Zeker in steden waar veel mensen wonen en werken én waar verkeer in belangrijke mate de oorzaak is van verslechtering van de luchtkwaliteit, is een intelligente ruimtelijke stadsplanning een interessant hulpmiddel. Een van deze hulpmiddelen is ‘functioneel groen’, zeg maar het aanplanten van bomen, hagen en struiken langs wegen en straten. Deze groene elementen kunnen de lokale luchtstromen wijzigen en vuile deeltjes uit de lucht verwijderen. Dit boek is een eindproduct van het Vlaams-Nederlandse Interregproject ‘Toepassing functioneel groen: luchtgroen, klimaatgroen, sociaal groen’. Gedurende vier jaar is in beide regio’s de impact van groen op de lokale luchtkwaliteit onderzocht. Diverse modelberekeningen zijn uitgevoerd, wetenschappelijke literatuur is uitgeplozen en experts uit Vlaanderen en Nederland zijn bevraagd. De conclusies zijn genuanceerd. Zo blijkt dat bomen en andere grote groenelementen in drukke straten in veel situaties leiden tot een verslechtering van de lokale luchtkwaliteit. Bomen remmen immers de lokale windsnelheden, waardoor de luchtverontreiniging langer blijft hangen. De capaciteit van bomen om de lokale verontreiniging te absorberen is te klein om een relevante impact te hebben. Sterker nog, bomen en hagen kunnen in drukke straten zelfs leiden tot een verslechtering van de lokale luchtkwaliteit. Het is dan ook belangrijk om bomen verstandig aan te planten en ze goed te onderhouden zodat de lokale verontreiniging door het verkeer niet (te veel) blijft hangen. Deze publicatie biedt nuttige inzichten en vuistregels voor besturen en doelgroepen die betrokken zijn bij de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en het aanplanten van groen in de stedelijke omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek zal bijdragen aan een intelligente inrichting van onze steden van de toekomst en de verdere uitbouw van één van mijn beleidsprioriteiten ‘groen in de stad’. Ik wens u daarom veel leesplezier en goede moed bij het in praktijk brengen van uw ideeën.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.