Record nummer 2204028
Titel Impact op Natuurnetwerk Nederland : project 380 kv zuid west
Uitgever [Tilburg] : Brabantse milieufederatie [etc.]
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 12 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Medio 2017 wordt uit vier mogelijke alternatieven het tracé van de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding Rilland-Tilburg gekozen. Dat is een belangrijke politieke beslissing die hoe dan ook grote impact heeft op de natuur in West- en Midden-Brabant. Zorgvuldigheid is daarbij geboden: doorsnijding van waardevolle landschappen en onderscheidende natuurgebieden pakt immers al snel slecht uit voor de aanwezige (vaak kwetsbare) flora en fauna en voor de kwaliteit van dit natuurschoon. Om u – provincie, gemeenten, maar ook de Brabantse burgers – te helpen een verstandige, goed geïnformeerde mening te vormen over het meest wenselijke tracé hebben wij een inventarisatie gemaakt van de impact van de verschillende tracés op het Nationaal Natuurnetwerk (de voormalige EHS). Deze rapportage brengt per tracé de doorkruiste natuurgebieden in kaart die tot het Natuurnetwerk behoren. Om het rapport bondig en leesbaar te houden, is vervolgens een selectie gemaakt van de gebieden die in onze ogen het meest significant en/of toonaangevend zijn. Hiervan hebben we in vogelvlucht de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde beschreven en de te verwachten aantasting daarvan als gevolg van een nieuw hoogspanningstracé. Op die manier ontstaat een beeld van de druk die de tracés zullen leggen op de natuurgebieden die de Brabantse overheden, in samenwerking met ons en vele andere organisaties, met zoveel toewijding proberen samen te brengen in één Brabants Natuurnetwerk. Wij hopen dat deze rapportage provincie en gemeenten helpt bij het maken van een goede afweging en wensen u veel wijsheid toe bij de keuze voor een tracé. Deze rapportage is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Het initiatief wordt daarnaast ondersteund door een groot aantal lokale natuurorganisaties; een overzicht daarvan treft u achteraan dit document.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.