Record nummer 2204435
Titel Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : proefveldresultaten van het Gomeros-project in 2016
toon extra info.
auteurs Thijs Vanden Nest, Tomas Van De Sande, Dorien Horemans, Maarten De Boever, Greet Ruysschaert
Auteur(s) Vanden Nest, This ; Van De Sande, Tomas ; Horemans, Dorien ; De Boever, Maarten ; Ruysschaert, Greet
Uitgever Merelbeke : Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 247 pages) illustrations
Titel van reeks ILVO mededeling / Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ISSN 1784-3197 ; 226)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting nietkerende bodembewerking in erwten, zaai-ui en broccoli, strip-till in maïs, volleveldszaai van maïs en diepe tandbewerking en drempels in ruggenteelten winterprei en witloof. In totaal werden 9 proefvelden aangelegd en opgevolgd op vlak van teelttechniek, gewasontwikkeling, gewasopbrengst en erosiereductie. Het Gomeros-project focust op brongerichte erosiereducerende teelttechnieken in de nieuwe randvoorwaarden erosie. Deze zijn gericht op het vertragen van de kracht van inslaand en afstromend water en een betere infiltratie. Een steeds terugkomende teelttechniek, is niet-kerende bodembewerking. Niet-kerende bodembewerking houdt, in tegenstelling tot ploegen, gewasresten van een voorgaande teelt/groenbedekker aan het oppervlak waardoor de kracht van inslaand en afstromend water gebroken wordt. Strip-till is hiervan een extreem voorbeeld. De bodem wordt enkel bewerkt in strookjes. Op de bodem tussen de stroken blijven gewasresten onaangeroerd. Door een andere instelling van machines of het gebruik van een andere machine voor zaaibedbereiding dan een rotoreg of frees, kan het bodemoppervlak ruwer gelegd worden. Een ruwer bodemoppervlak verslempt minder snel en vertraagt afstromend water. Door het aanleggen van drempeltjes in ruggenteelten, kan regenwater gebufferd worden en is er minder afstroming. In heel wat groenteteelten op ruggen zijn drempeltjes om één of meerdere redenen geen evidentie. Door een diepe tandbewerking tussen de ruggen, wordt de bovengrond tussen de ruggen gedecompacteerd en ruwer gelegd waardoor regenwater beter infiltreert en minder snel afstroomt. Ten slotte kan men ook de afstroming van regenwater langs preferentiële wegen voorkomen door zaai of plantpatronen te doorbreken. De volleveldszaai van maïs is daar een voorbeeld van. Uitgaande van deze strategieën werden de verschillende veldproeven aangelegd gespreid over de heuvelachtige streken in Vlaanderen, met als doel de erosiereductie te onderzoeken en in kaart te brengen welke de gevolgen zijn voor teelttechniek, gewasopbrengst en gewaskwaliteit en in welke mate knelpunten kunnen opgelost worden.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.