Record nummer 2205606
Titel Technologie op waarde schatten : een handreiking
toon extra info.
tekstredactie Catherine Gudde
Auteur(s) Gudde, Catherine (redaktor)
Uitgever Den Haag : RLi
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 91 pages) illustrations
Annotatie(s) Publication Rli 2017/01
ISBN 9789085130000; 908513000X
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Technologie is alom aanwezig in onze samenleving. Ook in onze leefomgeving. Veel technologische ontwikkelingen gaan snel en lijken de samenleving te overkomen. Het gesprek gaat vaak over de directe voor- en nadelen van een technologie en dan kunnen onderliggende vragen onaangeroerd blijven. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) werpt de vraag op of er meer te zeggen is over de technologische ontwikkelingen. Die laten zich lastig voorspellen, de gevolgen ervan zijn moeilijk te overzien of dienen zich pas op termijn aan. Tegelijkertijd is de context, zoals de heersende cultuur, ondernemersklimaat en wet- en regelgeving, in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop technologie zich ontwikkelt en toegepast wordt. Technologie verandert de samenleving en vice versa. Zij kan van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. De raad draagt in deze handreiking een analytische benadering aan om inzichtelijk te maken welke kansen en gevolgen technologie heeft. De raad geeft geen antwoord op de vraag wie initiatief nemen om een analyse te maken en zich een oordeel te vormen. Dat is vooraf niet te bepalen. Welke kansen ontstaan door technologische toepassingen, hoe de uitwerking zal zijn en voor wie, is op voorhand vaak niet kenbaar. De raad richt deze handreiking daarom aan alle partijen die technologische ontwikkelingen in een breder perspectief willen beschouwen: bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden. Op basis van zo’n breder perspectief kan iedere partij zich een eigen oordeel vormen over specifieke technologieën en toepassingen, en daar haar handelen op richten. Ook kunnen de beschouwingen aanleiding zijn om meer generieke handelingsperspectieven voor technologie en toepassingen te ontwikkelen. Dan ontstaat een gunstig klimaat voor technologische ontwikkeling waarin recht wordt gedaan aan breed gedeelde maatschappelijke waarden. Specifiek voor de overheid is de opgave te zorgen voor voldoende wendbaarheid en tegelijkertijd stabiliteit te bieden. Omdat technologische ontwikkelingen overal plaatsvinden, nieuwe toepassingen zich voortdurend aandienen en consequenties steeds nieuwe vormen aannemen, kan zo’n analyse geen eenmalige exercitie zijn. Telkens opnieuw zullen partijen zich moeten afvragen wat de betekenis van technologie is of kan worden, en hoe zij zich daartoe kunnen verhouden. Deze publicatie is dan ook geen advies met aan de overheid gerichte aanbevelingen, maar een bijdrage van de Rli aan een breed maatschappelijk debat over de omgang met en de keuzes rond technologie.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.