Record nummer 2207093
Titel Schouw AERIUS-Monitor : kwaliteit van de data in Monitor (Versie 2014.2 en 2015) voor de PAS
toon extra info.
P.A. Jones, C.W.M. van der Maas, R. te Molder, W.A.J. van Pul, M.C. van Zanten
Auteur(s) Jones, P.A. ; Maas, C.W.M. van der ; Molder, R. te ; Pul, W.A.J. van ; Zanten, M.C. van
Uitgever Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheiden Milieu
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 68 pages) illustrations
Annotatie(s) RIVM briefrapport 2015-0211
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In Nederland wordt de kwaliteit van de natuur in de meeste Natura 2000-gebieden beperkt door de hoge stikstofbelasting. Dit komt door de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) van onder meer verkeer, industrie en landbouw. Deze uitstoot bereikt via de lucht als stikstofdepositie de natuurgebieden. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) probeert Nederland deze stikstofdepositie terug te dringen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Op 1 juli 2015 werd het mogelijk om via het AERIUS-instrument vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) door te rekenen op stikstofdepositie en deze berekening te gebruiken bij de vergunningsaanvraag. Of een vergunning verleend kan worden hangt daarbij af van de stikstofgevoeligheid van het natuurgebied, de reeds aanwezige stikstofbelasting en die van de aanvraag. De reeds aanwezige stikstofbelasting is daarbij vastgesteld in de AERIUS Monitor database M2014.2 (AERIUS M14). RIVM onderzocht op verzoek van Ministerie van Economische Zaken, in het kader van programma 36 Programmatische Aanpak Stikstof PAS, of de gebruikte emissies juist zijn en of het berekenen van de depositie in AERIUS M14 correct is uitgevoerd. En hoe de toegepaste emissies zich verhouden tot de gebruikte emissies bij andere rapportages zoals die voor het nationale emissieplafond (NEC) en de berekeningen van de luchtkwaliteit in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). AERIUS M14 brengt de totale stikstofdepositie op de Natura 2000- gebieden in kaart voor de huidige en toekomstige situatie. Bij de berekening van de deposities gaat AERIUS Monitor uit van emissiegegevens van de Emissieregistratie zoals toegepast bij de Grootschalige Concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN/GDNkaarten). Voor een aantal sectoren en stoffen is daarbij een verfijning1 doorgevoerd ten opzichte van de GCN/GDN-kaarten. Voor deze sectoren is beoordeeld in hoeverre deze verfijningen leiden tot verbetering van de nauwkeurigheid van de emissies en deposities. Daartoe zijn de emissies en deposities in AERIUS M14 vergeleken met de emissies en deposities in de GCN/GDN-kaarten. Ook zijn de ammoniakconcentraties die AERIUS M15 berekent vergeleken met de meest recente gemeten jaarconcentraties op de MAN-meetlocaties.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.