Record nummer 2211614
Titel Waardestelling Groen Den Haag
Uitgever Den Haag : Buck Consultants International
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 69 p
Online full text
Trefwoorden (cab) planten / groene daken / groene gevels / biodiversiteit / gezondheid / regenwateropvang / klimaat
Rubrieken Stedelijke samenleving
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De gemeente profileert zich als groene stad aan zee. Ruim 17% van het totale oppervlak van Den Haag bestaat uit groen. In totaal gaat het om 944 ha grote groengebieden, 776 ha wijk- en buurtgroen en circa 116.000 bomen. Vanuit de gemeente is er behoefte aan meer inzicht in de economische en maatschappelijke waarde van het groen in de stad, zodat dit in de toekomst mee kan worden gewogen bij het plegen van investeringen, beheer en onderhoud van het groen. De gemeente Den Haag heeft Buck Consultants International (BCI) gevraagd een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor het waarderen van groen in de stad redenerend vanuit haar ecosysteemdiensten op basis van bestaand onderzoek. Deze waardestelling is een eerste verkenning van de mogelijkheden om natuurlijk kapitaal (ecosysteemdiensten) toe te passen op gemeentelijk niveau en gebaseerd op The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) methode. De kracht van de TEEB-methode is de integrale benaderingswijze en het inzicht in de verschillende waarden van het groen lijkt met name geschikt voor stedelijke planning. Er zijn meer rekenkundige instrumenten om het groen te waarderen. Naast TEEB is I-Tree een internationaal gebruikte methode. I-Tree richt zich meer op het kwaliteit van het betreffende groen en lijkt beter geschikt voor het vaststellen van beheer- en compensatie-opgaven. Hoewel de methode in o.a. New York ook als trigger is gebruikt om investeringen in bomen vlot te trekken. Met voorliggende waardestelling groen is Den Haag – tevens mede ondertekenaar van de City Deal “waarden van groen en blauw in de stad” – de eerste gemeente in Nederland die een integrale waardestelling van het groen in de stad heeft ontwikkeld. Dit, met als achterliggende doel om te komen tot een meer waardesturend groen beleid. Het Nederlandse TEEB-stad onderzoek vormt het vertrekpunt van deze eerste waardestelling voor Den Haag. Het betreft een andere manier van denken/benaderen. Een werkwijze die uitgaat van de verschillende waarden van natuur, waarbij inzicht in de orde grootte van effecten (baten) aanleiding kan zijn om de betreffende baathouders te betrekken en zo meer gezamenlijk te komen tot slimme combinaties in de stad.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.