Record nummer 2213252
Titel Handboek Milieuprijzen 2016 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts
toon extra info.
Sander de Bruyn, Saliha Ahdour, Marijn Bijleveld, Lonneke de Graaff, Arno Schroten, Robert Vergeer
Auteur(s) Bruyn, Sander ; Ahdour, Saliha ; Bijleveld, Marijn ; Graaff, Marijn ; Schroten, Arno ; Vergeer, Robert
Uitgever Delft : CE Delft
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 211 pages) illustrations
Titel van reeks PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving (2915)
Annotatie(s) CE publicatienummer: 17.7A76.64
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de stof in het milieu terecht komt. Overigens kunnen milieuprijzen ook worden toegepast op niet-stoffelijke vervuiling, zoals geluidshinder of radioactiviteit. In dergelijke gevallen is de schaduwprijs gesteld in euro’s per eenheid hinder (bijvoorbeeld gemeten in decibel). Milieuprijzen geven gemiddelde waarderingen in Nederland voor emissies vanuit een gemiddelde uitstootbron op een gemiddelde uitstootlocatie in het jaar 2015. De milieuprijzen worden in dit handboek op drie niveaus gepresenteerd: 1. Op stofniveau als emissies van milieugevaarlijke stoffen. 2. Op midpointniveau als de waardering voor milieuthema’s zoals klimaatverandering of verzuring. 3. Op endpointniveau als de waardering voor de effecten van milieuvervuiling zoals menselijke gezondheid en ecosysteemdiensten. De methodiek van het milieuprijzen handboek is om harmonisatie aan te brengen tussen de waarderingen op stof- midpoint- en endpointniveau om zo tot een consistente waardering van de effecten van milieuvervuiling in Nederland te komen. Het volgende figuur geeft een overzicht van de relaties die in dit handboek zijn ingeschat (waarbij elke pijl een onderzoeksrelatie weergeeft).
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.