Record nummer 2214700
Titel Vochtgedrag schermsystemen : een zoektocht naar de oorzaak van toenemende problemen met druipend condensvocht in kassen met dubbele schermen
toon extra info.
P.A. van Weel en B.H.E. Vanthoor
Auteur(s) Weel, P. A. van ; Vanthoor, B. H. E..
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 34 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport GTB (1436)
Annotatie(s) Project number 3742213300
Online full text
Trefwoorden (cab) kastechniek / kasgewassen / kassen / afschermingsmateriaal / condenseren
Rubrieken Teeltsystemen / Tuinbouw
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Nieuw Telen leidt tot het toepassen van meerdere lagen schermdoek die 100% gesloten blijven. Dat levert in de praktijk problemen op met druip. In dit onderzoek zijn de effecten van twee lagen schermdoek en het trekken van kieren op de hoeveelheid druip vanaf het schermdoek of het kasdek onderzocht. Vervolgens zijn er oplossingen voorgesteld om het druipprobleem te verminderen en deze oplossingen zijn getest in een praktijksituatie. Op een belichtend tomatenbedrijf met een lichtafschermingsdoek, een energiedoek en een Ventilationjet systeem zijn in het voorjaar en de winter van 2016 metingen verricht om te bepalen hoeveel condenswater er gedurende een etmaal omlaag druipt van de nok, de kasgoot en van de Ventilationjet. In tegenstelling tot de algemene verwachting komt de druip niet van het schermdoek maar alleen van het kasdek en de kokers van de Ventilationjets. Er treedt wel condensatie op in het schermdoek maar deze heeft echter niet geleid tot druip vanuit het enkele of dubbele schermdoek. In de winter kwam slechts 0.2% van de condensatie tegen het kasdek als druip naar beneden. Als deze druip weer wordt herverdampt, dan komt dat overeen met een extra gas verbruik van 0.0008 m3/m2/week. Investeringen om druip tegen te gaan, kunnen dus alleen terugverdiend worden door een betere gewaskwaliteit en niet door een energiebesparing. Het gebruik van de toevoer ventilator van de Ventilationjet of een schermkier vergroot bij een koud kasdek de hoeveelheid condensatie tegen het dek. Druip onder de kasgoot werd opgelost door het aanbrengen van een condensgootje en de druip van de koker van de Ventilationjet werd opgelost door het aanbrengen van een opvangbak met afvoerslang.
Toelichting (Engels) Het Nieuwe Telen (The New Growing) results in applying more screen layers that stay completely closed. In practise this causes problems with drip. In this research the impact of 2 screen layers and using screen gaps on the amount of drip from the screens or the greenhouse cover is investigated. Solutions to reduce the problems related to drip were proposed and tested in the greenhouse. During spring and winter 2016, measurements were performed at a tomato greenhouse with artificial lighting, blackout screen, energy screen and a Ventilationjet system. The daily amount of the condensation water that drips from the greenhouse ridge, gutter and the Ventilationjet was determined. In contrast to the general expectations, the drip does not come from the screens but from the greenhouse cover and from the Ventilationjets. Condensation occurred at the screens but this did not result in drip from these screens. Only 0.2% of the condensation against the greenhouse cover drips into the greenhouse. If this drip would be re evaporated, the energy costs for heating would increase with 0.0008 m3 gas /m2/week. Investments to reduce drip can thus only be paid back by a better crop quality and not by energy savings. The use of the inlet ventilator of the Ventilationjet system or the use of a screen gap increases the amount of condensation on a cold greenhouse cover. Drip from the greenhouse gutter was solved by applying a condensation gutter and the drip from the duct of the Ventilationjet was solved by applying a collecting tray with drain hose.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.