Record nummer 2219590
Titel Energiebesparing door bladpluk bij komkommer : experiment 2016
toon extra info.
Anne Elings en Jan Janse
Auteur(s) Elings, Anne ; Janse, Jan
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 70 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport GTB (1451)
Annotatie(s) Project number 3742223700. - PT number: 20033
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Omdat uit onderzoek naar bladplukken bij tomaat was gebleken dat dit de drogestofverdeling naar de vruchten kan verbeteren en tot productieverhoging kan leiden, is met een hogedraad komkommergewas in het voorjaar en de zomer van 2016 een verkennend experiment uitgevoerd. De 5 behandelingen bestonden uit combinaties van 3 of 3.5 stengels m-2, en 0%, 16% of 33% bladpluk in de kop van het gewas. De combinatie 3.5/0% ontbrak. Het aantal vruchten m-2 was het meest bepalend voor de kilo-productie, dat wordt bepaald door een optimale combinatie van stengeldichtheid en assimilatenaanbod. Het is dus belangrijk om de teelthandelingen dusdanig uit te voeren dat het maximaal haalbare aantal vruchten met voldoende gewicht kan worden bereikt. Bladpluk alleen leidde tot een licht stijgende abortie, een lagere ontwikkelingssnelheid en dus minder oksels, een lagere LAI met minder lichtonderschepping en gaf dus minder vruchten en minder kilo’s. Dit kan echter worden gecompenseerd door een hogere stengeldichtheid. Er ontstaat dan een gewas met een normale LAI en gewasstructuur, maar wel met een hoger aantal oksels m-2 waar vruchten aangehouden kunnen worden. De productie en lichtbenuttingsefficiëntie nemen toe. Hier staat tegenover dat ook de arbeid voor gewasverzorging en de kans op te kleine vruchten toeneemt. Het is, net als bij tomaat, te verwachten dat toepassing in donkere perioden leidt tot minder energieverbruik om vocht af te voeren. De aanbeveling voor de praktijk, op basis van wat we nu weten, zou zijn: pluk maar met mate blad klein blad weg, combineer het met een relatief hoge stengeldichtheid, en bespaar energie in een winterteelt.
Toelichting (Engels) As leaf removal experiments in tomato had shown that this improved dry matter partitioning to the fruits and production, a pilot experiment with high-wire cucumber was conducted in the spring and summer of 2016. The 5 treatments were combinations of 3 or 3.5 stems m-2, and 0%, 16% of 33% leaf removal in head of the crop. The combination 3.5/0% was lacking. The total number of fruits m-2 was the most important factor for production, which is determined by the optimal combination of stem density and assimilate supply. It is therefore important to grow the crop such that the maximum number of fruits with sufficient weight can be realized. Leaf removal in itself led to a slightly higher abortion, a lower development rate and therefore less axils, and a lower LAI with less light interception, and therefore produced less fruits and kilos. This, however, can be compensated with a higher stem density. It results in a crop with a normal LAI and architecture, combined with more axils m-2 that can bear fruits. Production and light use efficiency increase. On the other hand, labour and the chance on too small fruits will increase. Just as in case of tomato, it is likely that leaf removal in dark periods leads to less energy use to discharge moisture. The recommendation for growers, based on knowledge so far, would be: remove some small leaves, combine this with a relatively high stem density, and save energy in winter.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.