Record nummer 2221254
Titel Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat provincie Noord-Brabant : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Uitgever [S.l.] : Commissie MER
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 11 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De provincie Noord - Brabant werkt in het kader van het ‘Programma tische Aanpak Stikstof (PAS)’ aan uitgebreide natuurprojecten om schade aan natuurwaarden die is ontstaan door het overschot aan stikstof te herstellen. E é n van die projecten is de Westelijke Langstraat. In de Westelijke Langstraat gaan de provincie Noord - Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk gezamenlijk i nvesteren in de natuur. Naast her- stelmaatregelen in de bestaande natuurgebieden komt er ongeveer 250 ha nieuwe natuur bij. De provincie Noord - Brabant gaat voor de plannen in het gebied Westelijke Langstraat een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstellen. Voor de besluitvorming over het PIP wordt een mi- li eueffectrapport (MER) opgesteld. De p rovincie Noord - Brabant heeft de Commissie voor de m.e.r . (hierna ‘de Commissie’) gevraagd te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen ME R.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.