Record nummer 2223333
Titel Overige hernieuwbare energie in Nederland : een potentieel studie
toon extra info.
door: David de Jager, Maarten Staats, Wieke Hofsteenge, Paul Noothout
Auteur(s) Jager, David de ; Staats, Maarten ; Hofsteenge, Wieke ; Noothout, Paul
Uitgever Utrecht : Ecofys
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 62 pages) illustrations
Annotatie(s) Project number: ESMNL17359
Online full text
Trefwoorden (cab) bio-energie / biobased economy / biobrandstoffen / biogas / hernieuwbare energie / nederland / zonne-energie / warmte / kachels / biomassa / windenergie / transport / regelingen
Rubrieken Bio-energie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Energieakkoord voor Duurzame Groei is afgesproken dat in 2020 14% van het energiegebruik in Nederland afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. In 2023 moet dit verder stijgen naar 16%. De zogenaamde ‘overige hernieuwbare energiebronnen’ (zon, bodem, buitenlucht, en biomassa (excl. bij- en meestook en bio-transportbrandstoffen), in deze studie aangevuld met energie uit water en kleinschalige (<250 kW) windenergie) zijn essentieel voor het behalen van deze doelstellingen. Maar het inzicht in het realistische ontwikkelingspotentieel op korte- (2020/2023) en middellange termijn (2030) is niet actueel en/of compleet voor Nederland. In deze studie wordt dit (PLUS) marktpotentieel in kaart gebracht, gebaseerd op literatuuronderzoek, statistieken en trends, en eigen analyses. Het marktpotentieel is gedefinieerd als dat deel van het technisch potentieel dat binnen een bepaalde periode en bij beschikbaarheid van conversietechnologie kan worden ingevuld indien door aanvullend beleid de kosten-effectiviteit wordt verbeterd en/of barrières worden weggenomen. Voor het aanvullend instrumentarium wordt aangesloten bij het huidige instrumentarium, waarbij in het geval van de SDE+ regeling verondersteld wordt dat de maximum fasebedragen gelijk blijven, maar dat het budget voor de regeling als geheel kan worden verhoogd, waardoor technologieën met hogere basisbedragen in de laatste fase aan bod kunnen komen. Het betekent ook dat technologieën/conversieroutes met basisbedragen boven de maximum fasebedragen geen baat zullen hebben van de SDE+ regeling.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.