Record nummer 2227667
Titel Is eenvoudig beter? : twee essays over natuur en landschap in het nieuwe omgevingsbeleid
toon extra info.
W. de Haas, R.J. Fontein & M. Pleijte
Auteur(s) Haas, W. de ; Fontein, R.J. ; Pleijte, M.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 159 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 92)
Annotatie(s) Project KB-24-004-003
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) This report includes two essays on the foundations of planning and environmental policy, focusing on natureand landscape. At a time when policy is changing, it is important to reflect on the foundations of thesepolicies, specifically on the question ‘What wisdom in caring for the environment?’ To reflect on this questionthe thinking of pioneers of regional planning, nature conservation and landscape management is linked withthat of a number of contemporary philosophers. The resulting proposal to consider environmental care as an‘anhropo-technique’, for which societal learning is crucial, implies a curbing of the standard thinking and aclear definition of the public interest, also at the national level. The second essay argues for a better use ofspatial planning policy to support objectives for nature and the landscape. Besides the Environment andPlanning Act, this should include the development and deployment of ‘policy arrangements’ that reflectvarious perspectives on nature and landscape---Dit rapport bevat twee essays over de grondslagen voor het omgevingsbeleid toegespitst op natuur enlandschap. In een periode waarin het beleid voor de omgeving sterk verandert, is het belangrijk om tereflecteren op de grondslagen van dit beleid. Wat is wijsheid in de zorg voor de omgeving? Daartoe wordt inhet eerste essay het denken van pioniers van de ruimtelijke ordening, het natuurbeheer en hetlandschapsonderhoud gerelateerd aan een aantal hedendaagse filosofen. Dit leidt tot het voorstel om deomgevingszorg te zien als een antropotechniek waarin maatschappelijke oefening centraal staat. Ditimpliceert onder meer een beperking van het norm-denken en een heldere definitie van het publieke belang,ook op nationaal niveau. Het tweede essay bepleit om het ruimtelijk beleid beter in te zetten voor natuur- enlandschapsopgaven. Het gaat daarbij naast de Omgevingswet om het ontwikkelen en benutten vanruimtelijke beleidsarrangementen die aansluiten bij verschillende kijkrichtingen naar natuur en landschap
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.