Record nummer 2233754
Titel Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee : resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016
toon extra info.
K. Koffijberg, J.S.M. Cremer, P. de Boer, J. Nienhuis, H. Schekkerman, K. Oosterbeek & J. Postma
Auteur(s) Koffijberg, K. ; Cremer, J.S.M. ; Boer, P. de ; Nienhuis, J. ; Schekkerman, H. ; Oosterbeek, K. ; Postma, J.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 50 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 112)
Titel van reeks Sovon-rapport (2017/66)
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C100/17)
Annotatie(s) Project WOT-04-009-035.04
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden. Het fungeert als een belangrijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen en wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). Uit de resultaten van 2015-2016 en analyse van gegevensreeksen uit de periode 2005-2016 (soms langer) blijkt dat een aantal soorten in veel jaren en gemiddeld genomen weinig jongen grootbrengen. Dit geldt vooral voor Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern, en in de afgelopen jaren ook voor Kokmeeuw, waarvan het broedsucces sinds 1995 significant is afgenomen. Andere soorten met een significant afnemend broedsucces zijn Lepelaar en Visdief. Alleen bij Kleine Mantelmeeuw was sinds 2005 sprake van een significante verbetering van het broedsucces.
Toelichting (Engels) Data have been collected on the breeding success of several characteristic coastal breeding birds in the Wadden Sea each year since 2005. Ten birds species considered representative of specific habitats and food groups are being monitored. The monitoring scheme on breeding success in coastal breeding birds is run as an ‘early warning system’ to follow the reproductive capacity of the bird populations in the Wadden Sea and understand the processes underlying fluctuations in populations. It is a valuable addition to the monitoring of population numbers and is carried out under a trilateral agreement with Germany and Denmark (TMAP). The results from 2015–2016 and an analysis of data series from the period 2005–2016 (sometimes longer) show that several species on average reared too few young to sustain stable population size in many of these years, especially the Eurasian Oystercatcher, Pied Avocet, Common Tern and Arctic Tern, and in recent years also the Black-headed Gull, whose breeding success has significantly declined since 1995. Other species showing a significant decline in breeding success are the Spoonbill and Common Tern. The only species to show any significant improvement in breeding success since 2005 is the Lesser Black-backed Gull
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.