Record nummer 2249395
Titel Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2016
toon extra info.
Jeroen Wildschut
Auteur(s) Wildschut, Jeroen
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw - Bloembollen
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 38 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw - Bloembollen rapport (WPR-816)
Annotatie(s) Project number 37 361 916 00
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting T.o.v. 2008 is het over broei en teelt gewogen gemiddelde energieverbruik per eenheid met 17,8% afgenomen. De Energie-Efficiëntie-Index (EEI) in 2016 t.o.v. 2008 wordt hiermee 100 – 17,8 = 82,2. De doelstelling van de MJA-e+ voor 2016 (een EEI ≤ 82,4) is hiermee gehaald. Dit is gerealiseerd door het sterk verminderde gasverbruik in de broei. Achtergrond hierbij is o.a. de sterke toename van meerlagenteelt, dat nu door 23% van de tulpenbroeiers toegepast wordt en die 49% van de tulpen broeien. Ondanks de gerealiseerde energiebesparing per eenheid, is het totale energieverbruik door de gehele bloembollensector gestegen van 4,7 PJoule in 2008 naar 4,8 PJoule in 2016. In die periode steeg het areaal met 7% en de broeiproductie met 64%. Door een daling van het energieverbruik per 1000 stuks met 42% is het totale energieverbruik in de broeierij echter met 4% afgenomen. Het aandeel Duurzame elektrische Energie is in 2016 uitgekomen op 10,9%. Elektra opgewekt met zonnepanelen steeg van slechts 0,3% in 2013 naar 4,1%.
Toelichting (Engels) Compared to 2008 the weighted mean energy use per unit was reduced with 17.8% in 2016. Thus, the Energy- Efficiency Index (EEI) resulted in 100 – 17.8 = 82.2. The target of an EEI reduced to 82.4 has therefore been realised. This was accomplished by a strong reduction in the use of (fossil) gas through an increased adoption of bulb forcing in multiple layers by 23% of the tulip growers forcing 49% of all tulips. Despite the realised reduction of energy use per unit, the bulb industry increased its total energy use from 4.7 PJoules in 2008 to 4.8 PJoules in 2016. In this period total acreage increased with 7% and the tulip production with 64%. However, due to a reduction of 42% of the energy use per unit for tulip forcing, the total energy use in the forcing industry was reduced with 4%. In 2016 up to 10.9%of the electricity use was renewable. Electricity from solar panels rose from only 0.3% in 2013 to 4.1%.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.