Record nummer 2249398
Titel LED in rozen het moet beter!
toon extra info.
Arie de Gelder, Rick van der Burg en Ben Hartog
Auteur(s) Gelder, Arie de ; Burg, Rick van der ; Hartog, Ben
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 34 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport (WPR-819)
Annotatie(s) Project number 3742245600. - Theme: Energie en klimaat
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Na de eerste teelt van roos Red Naomi! onder LED-belichting en koeling in 2016 is in de zomer van 2017 op vergelijkbare wijze geteeld met goede resultaten. Eind oktober 2017 zijn in één tralie LEDs met een aangepast spectrum opgehangen. Het kwaliteit probleem trad onder het rood/blauwe spectrum opnieuw op, wel in minder sterke mate. Maatregelen zoals een gelijke inbreng van warmte via de OPAC’s en de buizen had een gunstig effect op de temperatuur verdeling in het gewas en daarmee op de ontwikkeling van de takken. Ook de gewashandelingen zoals knipstrategie, onderdoor of bovendoor knippen, en inbuigen hebben bijgedragen aan een betere kwaliteit. Het aangepaste spectrum gaf iets grotere knoppen, grotere bladeren en minder bedoorning. Dat het “syndroom” duidelijk minder aanwezig was onder het aangepaste spectrum is door metingen van takeigenschappen, als knopgrootte, bladgrootte en bedoorning bevestigd. Om voldoende dynamiek in luchtvochtigheid binnen een etmaal te bereiken kon het lichthinder scherm niet volledig gesloten worden. De energiedoelstelling van 25% besparing is gerealiseerd als vergeleken wordt met een situatie waarbij de SON-T gedurende een gelijk aantal uren zou worden gebruikt als de LED. Alle warmte die voor de teelt nodig is, ook bij gebruik van LED belichting, kan in de zomer middels koeling van de kas worden verzameld en opgeslagen in een aquifer. De houdbaarheid van de onder LED geteelde rozen was vergelijkbaar met die van een praktijk bedrijf. Het project is uitgevoerd door Wageningen University & Research en Delphy in het kader van Kas als Energiebron.
Toelichting (Engels) Red Naomi! roses were grown under full LED and cooling in the summer of 2017 in a similar way as in 2016 with good results. At the end of October 2017, LEDs with an adapted spectrum were placed in 1/3 of the compartment. The quality problem again occurred under the red /blue spectrum, but in a lesser degree. Equal input of heat via the OPACs and pipe rail system had a favourable effect on the temperature distribution in the crop and thus on the development of the stems. Also crop treatments such as cutting strategy and bending have contributed to a better quality. The adjusted spectrum gave slightly larger buds, larger leaves and less thorns. That the “syndrome” was clearly less present under the adjusted spectrum has been confirmed by measures of flower properties, such as bud size, leaf size and number of thorns. In order to achieve sufficient dynamics in air humidity within a 24-hour period, the lightemission screen could not be completely closed. The energy target of 25% savings is realized when compared to a situation where the SON-T would be used as the LED for an equal number of hours. All the heat needed for cultivation, even when using LED lighting, can be collected in the summer by cooling the greenhouse and storage in an aquifer. The shelf life of roses grown under LED was comparable to that of a practical company. The research was conducted by Wageningen University & Research and Delphy in the context of Kas als Energiebron.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.