Record nummer 2249560
Titel Verkenning potentièˆle bijdrage pacht natuurgrasland aan natuurinclusieve landbouw : een modelmatige bedrijfseconomische analyse
toon extra info.
Tanja de Koeijer, Pieter Willem Blokland, Ernst Bos, Auke Greijdanus en Marie Jose Smits
Auteur(s) Koeijer, Tanja de ; Blokland, Pieter Willem ; Bos, Ernst ; Greijdanus, Auke ; Smits, Marie Jose
Uitgever Wageningen : Wageningen Economic Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 69 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Economic Research rapport (2018-058)
Annotatie(s) Project number BO-43.023.01-011
ISBN 9789463434133; 9463434135
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het kader van de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw is onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de kosten en baten van het beheer van natuurgronden van Staatsbosbeheer in combinatie met natuurinclusieve maatregelen op het eigen bedrijfsareaal. De analyse is uitgevoerd voor twee representatieve melkveebedrijven en een voorbeeldbedrijf voor de zoogkoeienhouderij. Uit de analyse blijkt dat bij een toename van het aandeel natuurinclusieve landbouw het voor rundveebedrijven economisch aantrekkelijk is om meer areaal natuurgrasland te pachten om zo de afname van de eigen ruwvoerproductie als gevolg van de natuurinclusieve landbouwmaatregelen te compenseren. Aanvullend zijn in een kwalitatieve analyse de succes- en faalfactoren voor een rendabele bedrijfsvoering in beeld gebracht. De interviews ondersteunen de vanuit de modelanalyse verkregen inzichten dat vooral de pachtkosten, de landbouwkundige gebruikswaarde en de afwezige noodzaak tot investeren een belangrijke rol spelen voor de bedrijfseconomisch optimale omvang van gepacht natuurgrasland in combinatie met natuurinclusieve landbouw.
Toelichting (Engels) In the context of the development towards nature-inclusive agriculture, the relationship between the costs and benefits of management of natural areas by Staatsbosbeheer (national forest service) in conjunction with nature-inclusive measures on individual farmland areas was investigated. The analysis was completed for two representative dairy farms and a sample farm for suckler cows. The analysis reveals that, when the proportion of nature-inclusive agriculture increases, it becomes economically attractive for beef farmers to lease a larger area of natural grassland in order to compensate for the decrease of individual roughage production as a result of the nature-inclusive agricultural measures. Additionally, the factors of success or failure in the management of a profitable business were outlined in a qualitative analysis. Interviews support the insights gained from the model analysis in that the lease costs, the agricultural utility value, and the absent need for investment play an important role from a business economy standpoint in the optimum size of leased natural grassland in conjunction with nature-inclusive agriculture.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.