Record nummer 2249579
Titel Slateelt op water in plastic tunnels en onder glas met LED-licht : Teelt de Grond uit, onderzoek 2014-2017
toon extra info.
Jan Janse, Kees Weerheim en Tycho Vermeulen
Auteur(s) Janse, Jan ; Weerheim, Kees ; Vermeulen, Tycho
Uitgever Bleiswijk : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 46 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / Wageningen Plant Research (WPR-813)
Annotatie(s) Project number: 3742209900. - Thema: Kwaliteit & Productie
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Bij bladgewassen is er een verschuiving gaande van de vollegrondteelt naar teelt in plastic tunnels en glazen kassen. In het kader van het vanuit Topsector T&U gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Teelt de Grond uit’, heeft WUR Glastuinbouw onderzoek verricht naar optimalisering van de slateelt op water in een plastic cabriotunnelkas met LEDbelichting. Er kon kwalitatief goede sla worden geteeld, maar vooral bij ijsbergsla was de teeltduur in de winter lang. De groei van sla werd gestimuleerd door een hogere lichtintensiteit van de LEDs, hogere ruimte- en watertemperaturen en toevoeging van een bio-stimulant. Een hogere plantdichtheid gaf kleinere kroppen, maar meer kilo’s per oppervlakteeenheid. In vervolgonderzoek in een glazen kas zijn zeer snelle teelten gerealiseerd door het toepassen van veel LED-groeilicht, hoge temperaturen, luchtbevochtiging en een hoog CO2-gehalte. De gemiddelde teeltduur van zaaien tot oogsten in de donkere maanden van het jaar bedroeg circa 40 dagen. Bij deze teeltwijze konden 3 maal zoveel slakroppen worden geoogst dan in een grondteelt van zware sla zonder belichting. Een probleem was nog het regelmatig optreden van rand. Tussen slatypen en rassen waren er hierin duidelijke verschillen. Een zeer hoge RV in de nacht voorkwam grotendeels het optreden van rand in de laatste fase van de teelt. De kostprijs van deze teeltmethode benadert die van de teelt van zware sla in de grond.
Toelichting (Engels) A shift occurs in leaf crops from field cultivation to cultivation in plastic tunnels and glass greenhouses. As part of the research program ‘Teelt de Grond uit’, funded by Dutch Topsector Horticulture, WUR Greenhouse Horticulture conducted research into the optimization of lettuce cultivation on water in a plastic ‘cabrio’ tunnel greenhouse with LED lighting. High-quality lettuce could be grown, but especially in the case of iceberg lettuce, the growing season was too long in the winter season. The growth of lettuce was stimulated by a higher light intensity of the LEDs, higher room and water temperatures and the addition of a bio-stimulant. A higher plant density gave smaller heads, but more kilos per unit area. In follow-up research in a glass greenhouse, very fast cultivation was realized by applying a lot of LED grow light, high temperatures, humidification and a high CO2 content. The average cultivation time from sowing to harvesting in the dark months of the year was about 40 days. With this cultivation method, 3 times more lettuce heads could be harvested than in a cultivation of heavy lettuce without lighting. A problem was the regular occurrence of tipburn. There were clear differences between lettuce types and cultivars. A very high RH in the night largely prevented the occurrence of tipburn in the final phase of cultivation. The cost price of this cultivation method approaches that of the cultivation of heavy lettuce in the soil.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.