Record nummer 2249933 (VERVAL)
Titel De waarde van grondwater : maatschappelijke kosten-baten analyse voor de aanpak van verontreinigingen bij waterwingebied Laren
toon extra info.
auteurs: Katja Buijs, Janneke van den Tillaart
Auteur(s) Buijs, K. ; Tillaart, J. van den
Uitgever [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 63 p
Online Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De visie van Nederland op de omgang met de ruimtelijke omgeving is aan het veranderen. Naar verwachting zal in 2018 de nieuwe omgevingswet in werking treden, waardoor er meer gestuurd wordt op het gebiedsgericht aanpakken van verontreinigingen. Bij een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen krijgen meer partijen inspraak. Daarnaast worden meer verschillende belangen meegenomen bij het zoeken naar een oplossing om verontreinigingen aan te pakken. Het aanpakken van een verontreiniging is belangrijk, omdat verontreinigingen een bedreiging vormen voor verschillende functies in de bodem, zoals warmte-koude opslag, ondergrondse bouwwerken en schaliegaswinning. Er zijn ook functies met groot maatschappelijk belang die bedreigd worden door verontreinigingen. In dit onderzoek is dat een waterwingebied. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van verontreinigingen in het grondwater. Voor verschillende partijen, zoals overheden en bedrijven, is het moeilijk om alle belangen inzichtelijk te krijgen en deze tegen elkaar af te wegen. Er is tot dit moment nog geen vergelijking gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden van aanpak bij een verontreiniging in een waterwingebied. Voor het uitvoeren van deze vergelijking is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe verhouden verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van een verontreiniging in de omgeving van een waterwingebied zich met elkaar? Het doel van de vergelijking is om de discussie over de ‘beste’ gebiedsgerichte aanpak van een verontreiniging handvaten te geven en de partijen samen te brengen. Er is gekozen om het onderzoek te doen aan de hand van een casusgebied, zodat de verschillende mogelijkheden van aanpak kunnen worden vergeleken in een concreet gebied. Voor dit onderzoek is gekozen voor waterwingebied Laren, omdat het casusgebied onderdeel is van gebiedsgericht beheer en meerdere verontreinigingen in het waterwingebied zitten. De vergelijking tussen de verschillende mogelijkheden van aanpak is gedaan door middel van een maatschappelijke kosten- en baten analyse (MKBA).
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.