Record nummer 2250514
Titel Verbeteren tijdstip voorjaarsbemesting op basis van bodemtemperatuur
toon extra info.
G. Holshof , I.E. Hoving
Auteur(s) Holshof, G. ; Hoving, I.E.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 37 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1154)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) De temperatuursom wordt als een grove maat beschouwd voor het gewenste toedieningstijdstip van stikstofkunstmest. Mogelijk dat bodemtemperatuur hiervoor een betere schatter is. Op veengrond (KTC Zegveld) is een veldproef uitgevoerd, waarbij kunstmest al of niet in combinatie met drijfmest bij een verschillende bodemtemperatuur is toegediend. De totale periode die volgens de temperatuursom wordt aangemerkt als optimaal strooimoment bedroeg maar liefst zes weken. De strooimomenten die in deze periode lagen gaven de kleinste verschillen in grasopbrengsten en de (relatief) hoogste grasopbrengsten. De hypothese, dat rekening houden met bodemtemperatuur tot een hogere Nbenutting en daarmee drogestofopbrengst leidt, werd op basis van het onderzoek in 2018 niet bevestigd.---Temperature sum is considered inaccurate for the optimal application time of nitrogen fertilizer. Possibly soil temperature is a better estimate for this. On peat soil (KTC Zegveld) a field trial has been carried out, in which fertilizer was applied with or without slurry at different soil temperatures. The total period, which according to the temperature sum is regarded as optimal for spreading, was even six weeks. The spreading moments in this period gave the smallest differences in grass yield and the (relatively) highest grass yields. The hypothesis that taking into account soil temperature leads to a higher Nitrogen utilization, and therefore dry matter yield, was not confirmed by the trial in 2018.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.