Record nummer 2250619
Titel Welke gevolgen heeft de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord? Discussie Niscoo 28 feb 2019
Uitgever Wageningen : Groen Kennisnet
Jaar van uitgave 2019
Pagina's (49:18 min.)
Online full text
Publicatie type Video
Taal Nederlands
Toelichting Vragenronde en discussie tijdens de kennisbijeenkomst over CO2. Onderzoeker verbonden aan de WUR: Jan Peter Lesschen was de eerste spreker van de avond. Hij heeft meer dan 10 jaar onderzoekservaring op het gebied van milieu, landgebruik, landbouw, broeikasgasemissies en modelleren op regionale schaal. Zijn inleiding ging over de korte- en lange koolstof kringloop en de footprint. Hij gaf zijn visie op het vrijkomen van lachgas en de factoren die een werkelijke rol spelen bij de uitstoot van methaan. Wat weten wij wel, waar is onduidelijkheid over, en welke mogelijkheden zijn er? Erik Jansen was de tweede spreker en ging specifiek in op de problematiek veenweidegebied. Hij is innovatiemanager bij het Veenweideninnovatiecentrum in Zegveld en coördinator van een community of practice rond onderwaterdrainage bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden liet hij zien welke maatregelen er zijn om broeikasgasemissies uit veenbodems te beperken. Hij put o.a. uit onderzoeken naar onderwaterdrainage, drukdrainage en natte teelten.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.