Record nummer 2250623
Titel Klei in zand: Verbeteren van zandbodem met kleigrond : een uniek landbouwexperiment in het Gelderse Hengelo
Auteur(s) Vegte, Z. van der
Uitgever Hengelo : Proefboerderij De Marke
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 7 p
Online full text
Publicatie type Brochure
Taal Nederlands
Toelichting Op de oostelijke zandgronden in Nederland is het mooi wonen, maar lastig boeren. De grond is op veel plaatsen schraal, met een beperkt organische stof gehalte en een dunne toplaag; soms maar 20 cm. De zandige bodemopbouw zorgt niet alleen voor lagere gewasopbrengsten en slechte mineralenbenutting, maar ook voor meer nitraatuitspoeling. Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht- en mineralen bergend vermogen van de bodem verbeteren. Bovendien kan klei de afbraak van organische stof afremmen waardoor de organische stof in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de reductie van koolzuurgasemissie. Een belangrijke factor voor het beperken van de broeikasgasemissies. Bij aanleg van nieuwe natuur en bij weg- en woningbouwrealisatie komt goede klei/landbouwgrond vrij. Deze humusrijke kleigrond biedt mogelijkheden om schrale zandgronden te verbeteren en de toplaag te verdikken. Reden voor Provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV en Proefboerderij De Marke van Wageningen UR om een gezamenlijk project te starten. In het gebied ‘t Klooster in Hengelo worden op De Marke en bij boeren in de omgeving de toepassing en effecten van Klei in zand onderzocht. Centrale vraag: (hoe) kan de bodemkwaliteit verbeterd worden op een manier die zowel de landbouwkundige doelen als de kwaliteitsdoelen voor lucht en water dient?
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.