Record nummer 2250626
Titel Evaluatie convenant voedselzekerheid BZ - LNV
Auteur(s) Bilo, N. ; Gercama, L. ; Wilms, P.
Uitgever Den Haag : APE Public Economics
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 49 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Sinds 2008 is voedselzekerheid een gezamenlijk beleidsterrein van de bewindslieden voor ontwikkelingssamenwerking (ministerie van Buitenlandse Zaken, hierna BZ) en landbouw (toen het ministerie van Economische Zaken, hierna EZ, nu ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna LNV). De actuele beleidsnota ‘Nederlandse inzet voor wereldwijde voedselzekerheid’ dateert uit 2014. Hierin is opgenomen dat de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna BHOS) van BZ verantwoordelijk is voor de inzet van Official Development Assistance (hierna ODA) en het bedrijfsleven instrumentarium en voor de coherentie met het buitenlandse handelsbeleid. De Minister van LNV is in de nota verantwoordelijk gesteld voor de inzet vanuit het agrarische Topsectorenbeleid, de Nederlandse kennisinfrastructuur en de coherentie met het internationale landbouw- en natuurbeleid. De aanname is dat de activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de beide ministers complementair zijn en dat er in de praktijk slechts een beperkte overlap is. Zowel beleidsfocus als interne processen worden geacht verschillend te zijn. Dit zou de samenwerking van BZ en LNV op het gebied van internationale voedselzekerheid zowel kansrijk als uitdagend maken. Mede om dichter bij elkaar te komen in deze samenwerking is er op 1 april 2014 een convenant tussen BZ en EZ (nu LNV) in werking getreden. Het convenant loopt tot 31 december 2019 en faciliteert de gezamenlijke inzet in de praktijk, vooral door het jaarlijks beschikbaar stellen van ODA-budget door BZ. In het convenant is opgenomen dat de samenwerking en de relevantie van de binnen het convenant vallende activiteiten geëvalueerd zouden worden in 2016. Vanwege de trage opstart van de activiteiten is dit echter uitgesteld tot de af-ronding van het convenant in 2018/2019. Nu het convenant richting afronding gaat, hebben BZ en LNV aan APE Public Economics gevraagd om de samenwerking en relevantie van het convenant te evalueren. De resultaten hiervan willen zij gebruiken om eventuele toekomstige samenwerking op het gebied van voedselzekerheid vorm te geven.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.