Record nummer 2250822
Titel De maat van mest : perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders
toon extra info.
W.van Dijk, P. Galama
Auteur(s) Dijk, W. van ; Galama, P.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 40 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1157)
Annotatie(s) Project numbers AF 16064, BO-47-001-006, KB21
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit rapport gaat in op de vraag: heeft het zin dat melkveehouders niet op het eigen bedrijf plaatsbare rundveedrijfmest bewerken, of is het beter om deze onbewerkt af te zetten naar akkerbouwers? De economische waarde van tien verschillende mestproducten zijn geèˆvalueerd vanuit het perspectief van de melkveehouder en akkerbouwer. De opbrengsten betreffen de besparing aan meststoffen (stikstof, fosfor en kalium) en de waarde van de organische stof als bodemverbeteraar. De kosten betreffen verschil in kosten huisvesting, mechanische scheiding, monstername & analyse, transport en aanwending op het land. De resultaten laten zien dat mestbewerking in veel gevallen niet gunstiger is dan gebruik van onbewerkte rundveedrijfmest wanneer gekeken wordt naar kunstmestbesparing en kosten. Wanneer ook de organische stof financieel wordt gewaardeerd, wordt ook de dikke fractie na mestscheiding economisch interessant. mest kan voor de akkerbouwer interessant zijn, maar is duur vanwege het benodigde stro.
Toelichting (Engels) This report focusses on the question: is it useful to process the surplus of cattle slurry on a dairy farm, or is it better to export non-processed slurry directly to arable farmers? The economic value of ten different manure products has been evaluated from the perspective of a dairy farmer who delivers it and the arable farmer who receives it. The revenues concern fertiliser savings (nitrogen, phosphorus, potassium) and organic matter supply for improving the soil fertility / quality. The costs involve costs of different housing system, (mechanical) separation, sampling & analysing, transport and application on the field. The results show that with regard to fertiliser savings and costs in many cases processing cattle slurry is not profitable. When organic matter is also included in the financial profits the solid fraction of mechanical separation is also an attractive product. Farmyard manure (straw manure) can also be favourable for arable farmers but production costs are high due to high costs for straw.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.