Record nummer 2251508
Titel Instrumentarium Kosten Natuurbeleid 2018 - Status A : IKN versie 3.0
toon extra info.
R. Michels, V. Diogo, W.H.G.J. Hennen & L.F. Puister
Auteur(s) Michels, R. ; Diogo, V. ; Hennen, W.H.G.J. ; Puister, L.F..
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 145 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 134)
Annotatie(s) Project WOT-04-011-036.99
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) berekent de te maken kosten per jaar voor verschillende scenario’s van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het instrumentarium bestaat globaal uit een verzameling kostentabellen en een rekenmodel en is modulair opgebouwd. Het voorliggende document is bedoeld om de modeldocumentatie rondom IKN vast te leggen en de kwaliteit van de berekeningen te borgen. Het document bevat daarom een theoretische onderbouwing, een technische beschrijving van het rekenmodel en de kostentabellen en een beschrijving van de werking ervan en de gebruikte gegevens. De kwaliteit van de berekeningen is getoetst door middel van validatie, verificatie en een analyse van de gevoeligheden en onzekerheden van het model.
Toelichting (Engels) The Cost of Nature Policies Tool (IKN) calculates the annual costs of the national ecological network under various scenarios. The tool is modularly constructed and in essence consists of several cost tables and a computational model. The purpose of the current report is to consolidate the model documentation and provide a quality assurance assessment. It contains a theoretical framework, a technical description of the computational model and cost tables, and a description of the operation of the model and of the data used. The quality of the calculations was evaluated by means of validation, verification, and sensitivity and uncertainty analyses of the model.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.