Record nummer 2252291
Titel Effecten van meerjarige vogelakkers in Noord- Holland op dagvlinders en andere bloembezoekende insecten : eindrapportage 2017-2018
Auteur(s) Stip, A.
Uitgever Wageningen : De Vlinderstichting
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 30 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Noord-Hollandse agrarisch natuurbeheer dat wordt uitgevoerd door agrarische collectieven, worden open akkers beheerd ten behoeve van akkervogels. Kennis over de effectiviteit van maatregelen in akkernatuur voor vogels is in toenemende mate aanwezig. Wat maatregelen in akkerland betekenen voor insecten, is echter nog grotendeels onbekend. Gezien de centrale rol van insecten in voedselketens, ook die van akkervogels, is het daarom hoog tijd die kennis te ontwikkelen. Daarom is in dit tweejarig project de betekenis van Noord-Hollandse akkernatuurmaatregelen voor vlinders en andere insecten nader bestudeerd. De focus lag op de maatregel meerjarige vogelakker – een combinatie van strokenteelt met een eiwitgewassen en inheemse kruiden - die op diverse locaties in NoordHolland wordt toegepast. In dit project is zowel aan de kennisontwikkeling als aan de kennisdeling gewerkt. De uitvoering van het project was in handen van De Vlinderstichting, ANV Hollands Noorden en ANLV De Lieuw Texel en het project werd gefinancierd door de provincie Noord-Holland.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.