Record nummer 2253166
Titel The possible side-effect of two different drinking water additives on control of the poultry red mite : the effect of suppleting the products Alphamites DW and Hensupp+ on the Dermanyssus gallinae adult’s ability to produce eggs and the ability of nymphs of Dermanyssus gallinae to moult
toon extra info.
M.F. Mul, G.P. Binnendijk, J.W. van Riel and P.G. van Wikselaar
Auteur(s) Mul, M.F. ; Binnendijk, G.P. ; Riel, J.W. van ; Wikselaar, G.P. van
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 18 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research report (1098)
Annotatie(s) Project number: TKI-AF-12048
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting (Engels) Op legpluimveebedrijven worden drinkwateradditieven gebruikt om de natuurlijke weerstand van de hen te bevorderen. Deze middelen lijken als neveneffect een effect te hebben op de levenscyclus van de vogelmijt Dermanyssus gallinae; enerzijds doordat de mijten niet naar de hen toe gaan door een afstotend effect van het middel en anderzijds doordat de mijt het bloed van de hen niet kan verteren. Het doel van deze observationele studie was om het mogelijke effect tegen vogelmijt van twee drinkwateradditieven (Hensupp+ en Alphamites DW) te testen. Of deze middelen een registratie als diergeneesmiddel of biocide nodig hebben is geen onderwerp van deze studie geweest. Er is in deze studie alleen gekeken naar het effect van de producten op 1) het produceren van eieren door de volwassen vrouwelijke vogelmijt D. gallinae en 2) het vervellen van de nimfen van de vogelmijt D. gallinae. Indirect wordt daarmee het effect bekeken van de producten op het doorbreken van de levenscyclus van de vogelmijt. De vogelmijten werden verzameld op 3 commerciële legpluimveebedrijven waar Alphamites DW werd toegepast en op 4 commerciële legpluimveebedrijven waar Hensupp+ werd toegepast. Er werden ook mijten verzameld op een commercieel legpluimveebedrijf dat als controlebedrijf fungeerde. Op dat bedrijf werd geen drinkwateradditief gebruikt maar wel werd silica ingezet om de vogelmijtplaag te beheersen. Recent gevoede vrouwelijke volwassen vogelmijten en recent gevoede vogelmijtnimfen werden binnen enkele uren na het verzamelen op de bedrijven individueel geplaatst in zogenaamde 96 wells microtiterplaten. In deze platen kon bepaald worden of de volwassen vogelmijten eieren produceerden en of de nimfen vervelden. Er is geen significant verschil gevonden tussen het percentage volwassen mijten dat eieren produceerde dan wel het percentage nimfen dat vervelde en afkomstig was van bedrijven waar één van de twee drinkwateradditieven werd gebruikt in vergelijking met de vogelmijten die afkomstig waren van het controlebedrijf. Er werd een trend waargenomen in een lager percentage vervellende nimfen dat verzameld werd op bedrijven waar Alphamites DW werd verstrekt, in vergelijking met het percentage nimfen dat vervelde en verzameld was op het controlebedrijf. Deze proef is uitgevoerd met vogelmijten afkomstig van zeven legpluimveebedrijven waarvan verwacht wordt dat het advies-protocol van de fabrikant van het betreffende product gevolgd is, maar niet zeker is. Ook is onbekend in hoeverre andere factoren (bijvoorbeeld gezondheidsstatus van de koppel en water- en voerkwaliteit) de resultaten hebben beïnvloed. In deze proef is slechts een klein gedeelte van de mogelijke effectiviteit van de twee drinkwateradditieven getest. Derhalve kan daardoor niets gezegd worden over de totale effectiviteit van de twee drinkwateradditieven op de vogelmijt, zoals o.a. het vogelmijt-werende effect bij de hen door het product.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.