Record nummer 2288077
Titel De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer : Resultaten van de kartering uitgevoerd in 2019
Auteur(s) Maathuis, M.A.M. ; Kruijt, D.B. ; Jong, J. de
Uitgever Culemborg : Bureau Waardenburg
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 31 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de periode 14 t/m 25 oktober 2019 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, de driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer (inclusief IJmeer) gekarteerd. De kartering is uitgevoerd conform het programma van de vorige karteringen in 2011 en 2016. In totaal zijn 85 locaties bemonsterd. Deze locaties waren gesitueerd op de snijpunten van een raster bestaande uit parallelle raaien met een onderlinge afstand van 2 km in horizontale richting en 4 km verticaal. Per bemonsteringslocatie zijn vijf bodemmonsters zijn genomen met een Van Veenhapper waarvan het bemonsteringsoppervlak vrijwel gelijk was aan die van de Dreissenakartering in 2011 (480 cm2) en 2016 (460 cm2). Deze monsters zijn gespoeld over een zeef van maximaal 2 mm en van de mosselen is het biovolume bepaald. Per deelgebied zijn drie monsters in het lab gedetermineerd en doorgemeten. Tevens is het asvrij drooggewicht bepaald per deelgebied, als maat voor beschikbare biomassa.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.