Informatie voor professionals in voedsel en groen

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over
Record nummer 2288129
Titel Referentieraming van emissies naar de lucht uit landbouw en landgebruik tot 2030 : achtergronddocument bij de Klimaat-en Energieverkenning 2019, met ramingen van emissies van methaan, lachgas, ammoniak, stikstofoxide, fijnstof en NMVOS uit de landbouw en kooldioxide en lachgas door landgebruik
toon extra info.
Velthof, G.L., C. van Bruggen, E. Arets, C.M. Groenestein, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, M.J. Schelhaas, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, J. Vonk
Auteur(s) Velthof, G.L ; Bruggen, C. van ; Arets, E. ; Groenestein, C.M. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Schelhaas, M.J. ; Huijsmans, J.F.M. ; Lagerwerf, L.A. ; Vonk, J.
Uitgever Wageningen : Wageningen Environmental Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 113 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Environmental Research rapport (ISSN 1566-7197 ; 2970)
ISBN 9789463952156; 9463952152
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) In het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) zijn ramingen gemaakt voor 2020, 2025 en 2030 van i) niet aan energie gerelateerde emissies uit de landbouw naar de lucht, in de vorm van methaan (CH4), lachgas (N2O), ammoniak (NH3), stikstofoxide (NOx), fijnstof (PM10 en PM2,5) en NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen) en ii) emissies van kooldioxide (CO2) en N2O door landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw (LULUCF). Het jaar 2017 is het basisjaar in de ramingen. De ramingen gaan uit van vastgesteld beleid en van naleving van onderliggende wet- en regelgeving. De peildatum voor het vastgestelde beleid in de raming is 1 mei 2019. De onzekerheden zijn in beeld gebracht voor de factoren met een groot effect op de emissies in 2030. In de raming is de CH4-emissie in 2030 met ruim 32 miljoen kg CH4 afgenomen ten opzichte van 2017 (6,4%). Deze afname wordt veroorzaakt door een afname van het aantal melkkoeien en jongvee. De geraamde N2O-emissie in 2030 is bijna 1 miljoen kg lager (4,5%) dan die in 2017. De grootste afname in N2O- emissie is zichtbaar bij bemesting met kunstmest en bij beweiding. De ammoniakemissie uit de landbouw neemt af van 114 miljoen kg in 2017 naar 109 miljoen kg in 2020 en 101 miljoen kg in 2030. Deze daling hangt samen met meer emissiearme stallen en minder melkkoeien, jongvee en varkens. De NOx-emissie (uitgedrukt in NO) is in 2030 0,7 miljoen kg lager dan in 2017. De emissie van fijnstof (PM10) neemt af van 6,2 miljoen kg in 2017 naar 5,1 miljoen kg in 2030 en die van de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) neemt af van 0,60 miljoen kg in 2017 naar 0,52 miljoen kg in 2030. De totale geraamde emissies uit de LULUCF-sector liggen in de periode 2020-2030 tussen de 5339 miljoen kg en 5707 miljoen kg CO2-equivalenten. Toepassing van de regels uit de LULUCF-verordening van de EU, om de prestaties van lidstaten te beoordelen op de emissies en verwijderingen van CO2 voor de tijdreeks 2020-2030, resulteert in een nettotekort van 316 miljoen kg CO2-equivalenten in 2025 en 258 miljoen kg CO2-equivalenten in 2030. Als prestaties voor de vijfjarige periodes 2021-2025 en 2026-2030 in het kader van LULUCF afgerekend worden, komt dat op een nettotekort van 1500 miljoen kg CO2-equivalent in de eerste periode en van 1200 miljoen kg CO2 equivalent in de tweede periode.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.