Record nummer 2289149
Titel Ontwikkeling klimaatlat veehouderij
toon extra info.
H. Mollenhorst, A. de Ridder, C.M. Groenestein
Auteur(s) Mollenhorst, H. ; Ridder, A. de ; Groenestein, C.N.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 1 online resource (PDF, 40 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1236)
Annotatie(s) Project number: BO-53-003-024
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevat een Klimaatlat waarin gecertificeerde maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn opgenomen. Het was gewenst om deze uit te breiden met maatregelen waarmee de reductie van broeikasgasemissies uit stallen en mestopslagen via de bouw gestimuleerd kan worden. Na eerder uitgevoerd literatuuronderzoek waren er nog onduidelijkheden over relaties tussen methaan-, lachgas- en ammoniakemissies tijdens diverse processen of opslagomstandigheden. In zes deelprojecten zijn deze relaties onderzocht. Op basis van de resultaten zijn enkele maatregelen opgenomen in de Klimaatlat. De nu opgenomen maatregelen beperken zich tot drijfmestsystemen, waarbij snelle verwijdering van mest uit het dierverblijf gekoppeld wordt aan emissiearme opslag of mestverwerking.
Toelichting (Engels) The ‘Yardstick Sustainable Animal Husbandry’ (in Dutch: Maatlat Duurzame Veehouderij, MDV) already contained a ‘Climate Yardstick’ (in Dutch: Klimaatlat) with some certified measures regarding energy saving and generation of renewable energy. It was desirable to extend this with measures to stimulate the reduction of greenhouse gas emissions from animal houses and manure storages. Some uncertainties about relations between methane, nitrous oxide and ammonia emissions remained after an earlier performed literature review. These relationships were investigated in 6 subprojects. Based on these results some measures were added to the certification scheme. These added measures, however, are limited to systems with liquid manure, in which quick removal of manure from the animal houses is coupled with low-emission storage or manure processing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.