Record nummer 2289712
Titel Inventariseren van mogelijke signaalindicatoren voor klimaat in leghenstallen
toon extra info.
T.G.C.M. van Niekerk, H. Hopster
Auteur(s) Niekerk, T.G.C.M. van ; Hopster, H.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 1 online resource (PDF, 36 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / Wageningen Livestock Research (1241)
Annotatie(s) Project number BO-43-013.01-027
Online full text
Trefwoorden (cab) dierenwelzijn / dierlijke productie / pluimvee / hennen / diergezondheid / diergedrag / klimaat / huisvesting, dieren
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Op basis van literatuuronderzoek en een brainstormsessie met experts is gezocht naar signaalindicatoren om te controleren of het klimaat in leghennenstallen zodanig is dat het welzijn van de dieren niet geschaad is. Aan de hand van de beschikbare kennis is een concept protocol opgesteld. Niet duidelijk is of dit protocol onderscheidend genoeg zal zijn om daadwerkelijk problemen te kunnen vaststellen. Drempelwaardes, zoals bijvoorbeeld hoeveel dieren met afwijkend gedrag acceptabel zijn, zijn ook onbekend. Het verdient dan ook aanbeveling om het protocol nader in de praktijk uit te testen en zo mogelijk door te ontwikkelen.
Toelichting (Engels) A literature study and a brainstorm session with experts has been carried out to find signalling indicators to check if the climate in poultry houses for laying hens is on a level that welfare of the animals is not harmed. With the available knowledge a draft protocol has been made. It is unclear if this protocol will be distinctive enough to be able to detect problems. Thresholds, like for instance the number of birds with abnormal behaviour, are not available. It therefore is recommended to test and further develop this protocol under commercial circumstances.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.