Record nummer 2294019
Titel Denkkader licht : naar een effectief gebruik van LED belichting in de glastuinbouw
toon extra info.
Anja Dieleman, Arie de Gelder, Kees Weerheim, Marjolein Kruidhof, Wouter Verkerke, Nieves Garcia, Arca Kromwijk, Anne Elings, Pieter de Visser en Jan Janse
Auteur(s) Dieleman, Anja ; Gelder, Arie de ; Weerheim, Kees ; Kruidhof, Marjolein ; Verkerke, Wouter ; Garcia, Nieves ; Kromwijk, Arca ; Elings, Anne ; Visser, Pieter de ; Janse, Jan
Uitgever Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 1 online resource (PDF, 94 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (WPR-774)
Annotatie(s) Project number: 3742245900. - Theme: Kasklimaat en energie
Online full text
Trefwoorden (cab) duurzame energie / kringlooplandbouw
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In de afgelopen 20 jaar is het elektriciteitsgebruik in de glastuinbouw snel toegenomen door toenemende arealen belichte teelt en een sterke toename van het geïnstalleerd vermogen aan belichting. Deze trend is te keren door de vervanging van de huidige SON-T belichting door LED belichting, die efficiënter zijn in het omzetten van elektriciteit in licht. LED belichting biedt nieuwe perspectieven voor de teelt en sturing van gewassen omdat het lichtspectrum aangepast kan worden aan de behoeftes van het gewas. Dit biedt mogelijkheden om de morfologie, ontwikkeling en fysiologie van planten te sturen. In het project “Denkkader licht” hebben we bestaande kennis, proefresultaten en praktijkervaringen geïnventariseerd en geanalyseerd om bij te dragen aan de kennis die nodig is om te komen tot een beter gebruik van de mogelijkheden van LED belichting in de glastuinbouw. Hierbij is niet alleen gekeken naar de effecten op gewas, maar ook op de plantweerbaarheid en natuurlijke vijanden. Dit project levert daarmee geen standaard lichtrecepten op, maar biedt een denkkader om te begrijpen waarom bepaalde effecten optreden en hoe per gewas de kennis opgebouwd moet worden om wel te kunnen komen tot de meest effectieve belichtingsstrategieën.
Toelichting (Engels) Over the past 20 years, electricity consumption in greenhouse horticulture has increased rapidly due to increasing areas of lighted cultivation and installed capacity. Replacing the current HPS lamps by LED lighting, which are more efficient in converting electricity into light can reduce the electricity consumption. LED lighting offers new perspectives for the control of crop growth, morphology and development since the light spectrum can be adjusted to the demand of the crop. In the project “Conceptual framework on light” we made an inventory and analysis of existing knowledge, test results and experiences in practice to contribute to the knowledge required to make better use of the possibilities of LED lighting in greenhouse horticulture. Not only the effects on crop, but also the plant resistance and the behavior of natural enemies have been looked at. This project does not provide standard lighting recipes, but provides a framework for understanding why certain effects occur and how knowledge per crop needs to be built up in order to achieve the most effective lighting strategies.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.