Geselecteerd op:

help
Analyse van de Europese wet‐ en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen [Boek]
Bergmans, Hans \ Poort, Lonneke \ Kleinjans, Rik \ 2016
help
Consistente advisering over chimere virussen: hoe de kwaliteit te borgen? [Boek]
Bergmans, J.E.N. \ Meulensteen, M. \ Kleinjans, H.A.W. \ 2015
help
Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy : routekaart MVO [Boek]
Bergmans, F. \ 2012
Doelstelling van de Routekaart is 30% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2005, met een vooruitblik naar 50% energiebesparing in 2030. De Routekaart is onderdeel van de Meerjaren Afspraken Energie-Efficiëntie (MJA3) waaraan ook andere Nederland ...
help
General surveillance for effects of GM crops on the soil ecosystem [Boek]
Smit, E. \ Glandorf, B. \ Bergmans, H. \ 2010
Het RIVM heeft onderzocht welke indicatoren het meest geschikt zijn om onverwachte effecten van genetisch gemodificeerde (GM) gewassen op de bodem aan te geven. Daaruit blijkt dat een beperkt aantal processen en organismen dat iets kan zeggen over de ...
help
Vergelijkend onderzoek DES in 50 monsters urine, mei 1982 [Boek]
Ruig, W.G. de \ Tuinstra, L.G.M.Th. \ Bergmans, M.C.J. \ Hooyerink, H. \ Polman, Th.H.G. \ Struijs, T.B.D. van der \ Weseman, J.M. \ 1983
Op initiatief van de werkgroep EVATH is een ringonderzoek op DES uitgevoerd aan 50 monsters door vijf instituten, te weten BCO, CIVO, KUN, RIKILT en RIV, met in totaal vijf verschillende methoden, nl.: radio-immunoassay met voorzuivering, radio immun ...
help
Rots- en muurtuinen : practisch handboek voor aanleg, beplanting en onderhoud van rots- en muurtuinen, benevens voor het kweeken van rotsplanten [Boek] - 2e herz. dr.
Bergmans, J. \ [1934]
Aanbrengen van muurplanten. SC. exp. met ingeplakte bloemenplaten, tuinontwerpen incl. naam ontwerper.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.