Geselecteerd op:

help
Hoe kansrijk is mobiliteitsmanagement? \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Bergmans, J. \ Visbeek, H. \ 2009
Rijkswaterstaat Utrecht ondervraagt de weggebruiker middels een grootschalig verkeersonderzoek. Onder meer blijkt dat veel weggebruikers hun reisgedrag al fors hebben aangepast. Het vrachtverkeer zoekt zelf naar transport efficiency. Deze maatregelen ...
help
Forgotten kingdoms : proceedings of a seminar on the conservation of small and hidden species at the occasion of the retirement of Wim Bergmans as scientific director of IUCN NL [Congresverslag]
Bergmans, W. \ Iongh, H. de \ Nederlands Comité voor IUCN \ Centrum voor Milieuwetenschappen \ 2008
help
In vogelvlucht : ontstaansgeschiedenis van IUCN en het Nederlands Comité \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2008
Pieter van Tienhoven was een pleitbezorger van bescherming van dieren, en wel van het eerste uur. In 1910 stelde hij in het International Congress of Zoology voor om een internationale commissie in te stellen. Hij had ervaringen opgedaan tijdens verb ...
help
Vliegende honden laatste hoop voor bossen Madagaskar \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2004
Eind november 2003 werd er door Fauna & Flora International, de Linnean Society of London en de Bat Conservation Trust een internationaal symposium gehouden over de relaties tussen vleermuizen en planten, en de implicaties van die relaties voor natuu ...
help
Afrikaanse kleine zoogdieren en het World Conservation Congress \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2004
In november 2004 wordt in Bangkok IUCN's world conservation congress gehouden. Een impressie van diverse commissies, die voorwerk verrichten: bescherming van zoogdieren, vleermuizen, de Afrikaanse fauna bedreigd
help
De vierde conferentie over de tropische regenwouden van Midden-Afrika (CEFDHAC) \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2002
Eens per twee jaar organiseert IUNC een platform voor de belangen van het Afrikaanse regenwoud
help
Het belang van biodiversiteit in droge en halfdroge gebieden \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ Kamstra, J. \ Bánki, O. \ 2002
Het belang van biodiversiteit in droge en halfdroge gebieden is internationaal gezien nog steeds onderbelicht. Kenmerkend aan deze gebieden is het precaire ecologische evenwicht. Dit heeft tot gevolg, dat er snel sprake is van een onomkeerbare degrad ...
help
Biologische diversiteit en natuurbescherming \ De levende natuur [Artikel]
Bergmans, W. \ 1999
Wat betekent het begrip 'biologische diversiteit' in biologische zin? Het is meer dan het begrip 'variability' uit het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Rio de Janeiro, 1992). Uitleg over biodiversiteit op verschillende niveau's in de natuur, e ...
help
Typisch Valkenburg : een onderzoek naar toeristentypen en het tijd - ruimte gedrag van campinggasten in de gemeente Valkenburg aan de Geul [Studentenverslag]
Bergmans, P. \ Gurp, H. van \ Poelstra, A. \ 1994
help
Nu de natuur nog \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Romijn, B. \ Zoest, J. van \ Bergmans, W. \ 1990
Het milieu staat momenteel volop in de belangstelling. De natuur doet aan die hausse niet mee, maar is van even groot belang als een schoon milieu
help
Actie nodig voor behoud van natuurlijke variatie \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Bergmans, W. \ 1986
Pleidooi voor een zodanig ecologisch verantwoorde aanpak van (ontwikkelings)activiteiten in tropische gebieden dat de biologische diversiteit van de zeer soortenrijke ecosystemen zoals de regenwouden niet verder achteruitgaat
help
Amfibieen en reptielen in Nederland bekend en bedreigd \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Bergmans, W. \ Zuiderwijk, A. \ 1985
help
Rots- en muurtuinen : practisch handboek voor aanleg, beplanting en onderhoud van rots- en muurtuinen, benevens voor het kweeken van rotsplanten [Boek] - 2e herz. dr.
Bergmans, J. \ [1934]
Aanbrengen van muurplanten. SC. exp. met ingeplakte bloemenplaten, tuinontwerpen incl. naam ontwerper.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.