help
Actie nodig voor behoud van natuurlijke variatie \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Bergmans, W. \ 1986
Pleidooi voor een zodanig ecologisch verantwoorde aanpak van (ontwikkelings)activiteiten in tropische gebieden dat de biologische diversiteit van de zeer soortenrijke ecosystemen zoals de regenwouden niet verder achteruitgaat
help
Afrikaanse kleine zoogdieren en het World Conservation Congress \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2004
In november 2004 wordt in Bangkok IUCN's world conservation congress gehouden. Een impressie van diverse commissies, die voorwerk verrichten: bescherming van zoogdieren, vleermuizen, de Afrikaanse fauna bedreigd
help
Amfibieen en reptielen in Nederland bekend en bedreigd \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Bergmans, W. \ Zuiderwijk, A. \ 1985
help
Analyse van de Europese wet‐ en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen [Boek]
Bergmans, Hans \ Poort, Lonneke \ Kleinjans, Rik \ 2016
help
Asperge, prei en ui schimmelvrij \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Bergmans, G. \ 2001
Overzicht van schimmelaantastingen in asperge, prei en ui, waartegen Kenbyo kan en mag worden ingezet
help
Biologische diversiteit en natuurbescherming \ De levende natuur [Artikel]
Bergmans, W. \ 1999
Wat betekent het begrip 'biologische diversiteit' in biologische zin? Het is meer dan het begrip 'variability' uit het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Rio de Janeiro, 1992). Uitleg over biodiversiteit op verschillende niveau's in de natuur, e ...
help
Biologische sector wordt volwassen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Bergmans, F. \ 2003
De wereldwijde omzet van biologische voedingsmiddelen was in 2001 € 26,7 mrd, een stijging van 23% ten opzichte van 2000. De Europese omzet was goed voor 46% (€ 12,3 mrd) hiervan, ongeveer 30% meer dan 2000. In de Europese Unie wordt momenteel ongeve ...
help
Consistente advisering over chimere virussen: hoe de kwaliteit te borgen? [Boek]
Bergmans, J.E.N. \ Meulensteen, M. \ Kleinjans, H.A.W. \ 2015
help
De banaan in de voeding van zuigelingen \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Bergmans, F.W.E.H. \ Zagt, R. \ 1991
help
De vierde conferentie over de tropische regenwouden van Midden-Afrika (CEFDHAC) \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2002
Eens per twee jaar organiseert IUNC een platform voor de belangen van het Afrikaanse regenwoud
help
Energie- en voedingsstoffeninneming van 44 zelfstandig wonende bejaarden in Maastricht \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Bergmans, F.W. \ Saris, H.M. \ 1987
help
Forgotten kingdoms : proceedings of a seminar on the conservation of small and hidden species at the occasion of the retirement of Wim Bergmans as scientific director of IUCN NL [Congresverslag]
Bergmans, W. \ Iongh, H. de \ Nederlands Comité voor IUCN \ Centrum voor Milieuwetenschappen \ 2008
help
General surveillance for effects of GM crops on the soil ecosystem [Boek]
Smit, E. \ Glandorf, B. \ Bergmans, H. \ 2010
Het RIVM heeft onderzocht welke indicatoren het meest geschikt zijn om onverwachte effecten van genetisch gemodificeerde (GM) gewassen op de bodem aan te geven. Daaruit blijkt dat een beperkt aantal processen en organismen dat iets kan zeggen over de ...
help
Genetisch gemodificeerde organismen en voedsel : regelgeving en voedselveiligheid [biotechnologie & nieuwe voedingsmiddelen] \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Bergmans, J.E.N. \ 1994
help
Gezocht: alternatieve eiwitbronnen : symposium NVVL over industriële eiwitten \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Bergmans, F. \ 2003
Industriële eiwitten staan sterk in de belangstelling, zowel vanuit economisch, milieukundig, technologisch en gezondheidsperspectief. De Nederlandse Vereniging voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie organiseert op 2 december 2003 in Wagening ...
help
Het belang van biodiversiteit in droge en halfdroge gebieden \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ Kamstra, J. \ Bánki, O. \ 2002
Het belang van biodiversiteit in droge en halfdroge gebieden is internationaal gezien nog steeds onderbelicht. Kenmerkend aan deze gebieden is het precaire ecologische evenwicht. Dit heeft tot gevolg, dat er snel sprake is van een onomkeerbare degrad ...
help
Hoe kansrijk is mobiliteitsmanagement? \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Bergmans, J. \ Visbeek, H. \ 2009
Rijkswaterstaat Utrecht ondervraagt de weggebruiker middels een grootschalig verkeersonderzoek. Onder meer blijkt dat veel weggebruikers hun reisgedrag al fors hebben aangepast. Het vrachtverkeer zoekt zelf naar transport efficiency. Deze maatregelen ...
help
In vogelvlucht : ontstaansgeschiedenis van IUCN en het Nederlands Comité \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2008
Pieter van Tienhoven was een pleitbezorger van bescherming van dieren, en wel van het eerste uur. In 1910 stelde hij in het International Congress of Zoology voor om een internationale commissie in te stellen. Hij had ervaringen opgedaan tijdens verb ...
help
Inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen \ H2O online [Artikel]
Beuken, R. \ Bergmans, B. \ Mesman, G. \ 2015
In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkw ...
help
Kattenkrabziekte bij de mens en de rol van de kat : oorzakelijk agens eindelijk geisoleerd \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houwers, D.J. \ Bergmans, A.M.C. \ Schouls, L.M. \ 1996
Schets van de huidige kennis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.