help
Voedervettensector implementeert kwaliteitssysteem voor GMP : [thema: voedselveiligheid] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Acker, T. van \ Bergmans, F. \ 2000
Een ketengerichte risicoanalyse van grondstof tot voedermiddel
help
Vliegende honden laatste hoop voor bossen Madagaskar \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2004
Eind november 2003 werd er door Fauna & Flora International, de Linnean Society of London en de Bat Conservation Trust een internationaal symposium gehouden over de relaties tussen vleermuizen en planten, en de implicaties van die relaties voor natuu ...
help
Vergelijkend onderzoek DES in 50 monsters urine, mei 1982 [Boek]
Ruig, W.G. de \ Tuinstra, L.G.M.Th. \ Bergmans, M.C.J. \ Hooyerink, H. \ Polman, Th.H.G. \ Struijs, T.B.D. van der \ Weseman, J.M. \ 1983
Op initiatief van de werkgroep EVATH is een ringonderzoek op DES uitgevoerd aan 50 monsters door vijf instituten, te weten BCO, CIVO, KUN, RIKILT en RIV, met in totaal vijf verschillende methoden, nl.: radio-immunoassay met voorzuivering, radio immun ...
help
Typisch Valkenburg : een onderzoek naar toeristentypen en het tijd - ruimte gedrag van campinggasten in de gemeente Valkenburg aan de Geul [Studentenverslag]
Bergmans, P. \ Gurp, H. van \ Poelstra, A. \ 1994
help
Struvite recovery from digested sludge at WWTP West [Studentenverslag]
Bergmans, B. \ 2011
Over the past few years, struvite has caused scaling problems in pumps, pipes and dewatering facilities of the sludge line at WWTP West (Waternet). A process called ‘AirPrex’ is available for the controlled formation and removal of struvite directly ...
help
Rots- en muurtuinen : practisch handboek voor aanleg, beplanting en onderhoud van rots- en muurtuinen, benevens voor het kweeken van rotsplanten [Boek] - 2e herz. dr.
Bergmans, J. \ [1934]
Aanbrengen van muurplanten. SC. exp. met ingeplakte bloemenplaten, tuinontwerpen incl. naam ontwerper.
help
Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy : routekaart MVO [Boek]
Bergmans, F. \ 2012
Doelstelling van de Routekaart is 30% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2005, met een vooruitblik naar 50% energiebesparing in 2030. De Routekaart is onderdeel van de Meerjaren Afspraken Energie-Efficiëntie (MJA3) waaraan ook andere Nederland ...
help
Nu de natuur nog \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Romijn, B. \ Zoest, J. van \ Bergmans, W. \ 1990
Het milieu staat momenteel volop in de belangstelling. De natuur doet aan die hausse niet mee, maar is van even groot belang als een schoon milieu
help
Nieuwe inzichten over vitamines en verrijking : vitamines, mineralen, de voeding van de mens \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Bergmans, F.W.E.H. \ 1997
Met het gebruik van voedingssupplementen en het beschikbaar komen van meer gevitamineerde produkten groeit de behoefte aan duidelijke informatie over de bovengrens van een veilige vitamine-inneming
help
Kattenkrabziekte bij de mens en de rol van de kat : oorzakelijk agens eindelijk geisoleerd \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houwers, D.J. \ Bergmans, A.M.C. \ Schouls, L.M. \ 1996
Schets van de huidige kennis
help
Inspectietechnieken voor drinkwaterleidingen \ H2O online [Artikel]
Beuken, R. \ Bergmans, B. \ Mesman, G. \ 2015
In het Bedrijfstakonderzoek (BTO) dat KWR Watercycle Research Institute uitvoert voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is een workshop georganiseerd over de mogelijkheden van inspectie van drinkwaterleidingen. Tijdens deze workshop, waaraan drinkw ...
help
In vogelvlucht : ontstaansgeschiedenis van IUCN en het Nederlands Comité \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2008
Pieter van Tienhoven was een pleitbezorger van bescherming van dieren, en wel van het eerste uur. In 1910 stelde hij in het International Congress of Zoology voor om een internationale commissie in te stellen. Hij had ervaringen opgedaan tijdens verb ...
help
Hoe kansrijk is mobiliteitsmanagement? \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Bergmans, J. \ Visbeek, H. \ 2009
Rijkswaterstaat Utrecht ondervraagt de weggebruiker middels een grootschalig verkeersonderzoek. Onder meer blijkt dat veel weggebruikers hun reisgedrag al fors hebben aangepast. Het vrachtverkeer zoekt zelf naar transport efficiency. Deze maatregelen ...
help
Het belang van biodiversiteit in droge en halfdroge gebieden \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ Kamstra, J. \ Bánki, O. \ 2002
Het belang van biodiversiteit in droge en halfdroge gebieden is internationaal gezien nog steeds onderbelicht. Kenmerkend aan deze gebieden is het precaire ecologische evenwicht. Dit heeft tot gevolg, dat er snel sprake is van een onomkeerbare degrad ...
help
Gezocht: alternatieve eiwitbronnen : symposium NVVL over industriële eiwitten \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Bergmans, F. \ 2003
Industriële eiwitten staan sterk in de belangstelling, zowel vanuit economisch, milieukundig, technologisch en gezondheidsperspectief. De Nederlandse Vereniging voor Voedingsleer en Levensmiddelentechnologie organiseert op 2 december 2003 in Wagening ...
help
Genetisch gemodificeerde organismen en voedsel : regelgeving en voedselveiligheid [biotechnologie & nieuwe voedingsmiddelen] \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Bergmans, J.E.N. \ 1994
help
General surveillance for effects of GM crops on the soil ecosystem [Boek]
Smit, E. \ Glandorf, B. \ Bergmans, H. \ 2010
Het RIVM heeft onderzocht welke indicatoren het meest geschikt zijn om onverwachte effecten van genetisch gemodificeerde (GM) gewassen op de bodem aan te geven. Daaruit blijkt dat een beperkt aantal processen en organismen dat iets kan zeggen over de ...
help
Forgotten kingdoms : proceedings of a seminar on the conservation of small and hidden species at the occasion of the retirement of Wim Bergmans as scientific director of IUCN NL [Congresverslag]
Bergmans, W. \ Iongh, H. de \ Nederlands Comité voor IUCN \ Centrum voor Milieuwetenschappen \ 2008
help
Energie- en voedingsstoffeninneming van 44 zelfstandig wonende bejaarden in Maastricht \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Bergmans, F.W. \ Saris, H.M. \ 1987
help
De vierde conferentie over de tropische regenwouden van Midden-Afrika (CEFDHAC) \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bergmans, W. \ 2002
Eens per twee jaar organiseert IUNC een platform voor de belangen van het Afrikaanse regenwoud
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.